#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

EH-Basisjaar verdubbelt aantal studenten

De Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort is het 39e EH-Basisjaar van start gegaan met 157 nieuwe studenten, een verdubbeling van het aantal studenten van vorig jaar. Vrijdag 4 september wordt het nieuwe cursusjaar officieel geopend tijdens een bijeenkomst in De Brug te Amersfoort. De toespraak van directeur Els van Dijk heeft als titel `Sta op!’ meegekregen. In het Basisjaar staan persoonlijke ontwikkeling, geloofstoerusting, intellectuele ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, en voorbereiding op studiekeuze en beroep centraal.

De teruggang van het aantal studenten van de afgelopen twee jaar werd toegeschreven aan de dreiging van het leenstel en dat blijkt nu ook zo te zijn; het Basisjaar keert terug naar het oude niveau. “Dat we meer studenten mochten verwachten bleek al uit de zeer goed bezochte voorlichtingsbijeenkomsten die we mochten organiseren, en uit het feit dat de aanmeldingen reeds vroeg in het jaar op gang kwamen,” licht Van Dijk toe.

De EH-directeur verwacht dat het Basisjaar in de komende jaren verder zal groeien. “Aangezien eventuele studievertraging meer kost dan het volgen van het Basisjaar, is het extra belangrijk voor het Basisjaar te kiezen en goed voorbereid en rijper aan een studie te beginnen. Daarnaast zien we dat het belang van toerusting en vorming alleen maar toeneemt in deze doldraaiende wereld.”

Tijdens de openingsbijeenkomst zal Van Dijk spreken over hoop en verlangen. “Ik merk om mij heen dat die twee zaken geen vanzelfsprekende basishouding is van mensen. Ook niet van christenen en zeker niet van jongeren. Wat maakt dat we dat niet durven, terwijl God ons roept om op te staan en te schitteren, omdat Zijn heerlijkheid over jouw leven schijnt?”

Volwassenencursus
De cursus Persoonlijke ontwikkeling voor volwassenen kent voldoende deelnemers om voor het negende jaar op rij te starten.


Reageren