#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Hulpverlening

Handen ineen voor hulp aan vluchtelingen

Overal in Nederland ontstaan initiatieven om in actie te komen voor de duizenden vluchtelingen die naar Europa – en dus ook naar Nederland - komen. Zowel lokaal als landelijk slaan mensen de handen ineen en bieden praktische en financiële hulp. MissieNederland wil deze initiatieven graag ondersteunen, maar vindt het bovenal van belang dat kerken en organisaties zoveel mogelijk samen optrekken in de zorg voor vluchtelingen.

Daarom komen aanstaande maandag op initiatief van MissieNederland en haar partners ten minste vijfentwintig kerken en organisaties bijeen voor een verkennend gesprek. Met het doel om te inventariseren wat er al gebeurt, waar samengewerkt wordt of kan worden en hoe we kunnen bijdragen aan consistente, doordachte en langdurige hulpverlening. Ook mogelijke samenwerking met kerken in de Europese grenslanden en afstemming met de politiek komen aan de orde.

In beweging
Tegelijkertijd roept de organisatie christenen op om hun harten te openen en in beweging te komen. “Juist in deze omstandigheden kunnen we zichtbaar zijn in wijk en wereld en concreet laten zien dat we volgelingen zijn van Jezus Christus en Zijn liefde willen doorgeven.“ MissieNederland publiceerde vijf concrete tips om als kerken en christenen zelf in actie te komen.

MissieNederland steunt tevens de oproep van diverse ontwikkelingshulporganisaties om de regering te bewegen de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking terug te draaien. Met dat geld kunnen ook de belangrijkste oorzaken van enorme toename van de vluchtelingenstromen (oorlog, gebrek aan economisch perspectief en (grove) schending van de mensenrechten) bestreden worden en hoeven minder burgers hun thuisland te ontvluchten.Reageren