#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

‘Sela’ besluit jubileumjaar IZB

De missionaire organisatie IZB sluit het jubileumjaar 10 december 2015 af met een concert van ‘Sela’ in de St. Joriskerk te Amersfoort.

‘Samen willen we God onze dank brengen voor alles wat Hij ons dagelijks geeft’, zeggen IZB-directieleden ds. Sjaak van den Berg en Jurjen de Groot. ‘Het concert is ook een moment van nieuwe toewijding, om Christus in ons leven centraal te stellen. Hij is de Levende, die ons voorgaat’.

De IZB bestaat 80 jaar. De vereniging is werkzaam binnen de Protestantse Kerk in Nederland; ze adviseert en ondersteunt kerkenraden en gemeenten bij missionair werk. In enkele tientallen plaatsen is de IZB betrokken bij ‘missionaire oefenplaatsen’. In de afgelopen jaren heeft de organisatie veel geïnvesteerd in de bezinning op het thema ‘discipelschap’. ‘Het is ons verlangen een missionaire beweging op gang te brengen van mensen die in de navolging van Christus het geloof verbinden met het dagelijks leven’, aldus de directieleden.

‘Sela’ is een christelijke band, die zich ten doel stelt om kerken van eigentijdse muziek te voorzien, door het geven van concerten en het uitbrengen van liederen en cd’s. Onlangs verscheen hun 10e cd, ‘Live in Groningen’, een registratie van Paasliederen, opgenomen in de Martinikerk.


Reageren