#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Schepping / evolutie

Een korte vraag aan Stephen Hawking

U kent hem natuurlijk! Stephen Hawking, geboren 1942, is een bekende Engelse natuurkundige, kosmoloog en wiskundige. In 1962 werd bij hem ALS vastgesteld, een ongeneeslijke ziekte die de zenuwcellen aantast en het lichaam in een slopend proces van vele jaren langzaam volkomen verlamt. Hij communiceert nu met behulp van een speciaal voor hem ontworpen computerprogramma, waarbij hij door zijn ogen te bewegen zinnen kan vormen. Zo schreef hij o.a. zijn boek 'Het heelal', dat ook in Nederland een bestseller werd. In 2014 werd een film over zijn leven gemaakt. Deze film, The Theory of Everything, ging begin dit jaar in ons land in première.

Professor Hawking is vooral bekend geworden door zijn theorieën met betrekking tot zwarte gaten en het ontstaan van het universum. Hij is ervan overtuigd dat alles is begonnen met een oerknal en dat de mensheid door dit inzicht zover ontwikkeld is, dat we God niet meer nodig hebben. Immers, toen wij deze 'wijsheid' nog niet hadden, bestond er voor ons eigenlijk geen andere mogelijkheid, dan onze existentie te verklaren door zelf een Opperwezen of een God te creëren, die aan het begin van alles was. Nu hoeft dat volgens professor Hawking niet meer.

Ik verkeer natuurlijk niet in kringen waar ik professor Hawking zou kunnen ontmoeten, en ik heb zeker niet de intelligentie die hij heeft, maar ik woon ook op deze planeet en dat geeft mij enig recht van spreken. Ik zou professor Hawking graag de volgende korte vraag willen stellen: Gelooft u echt dat alles toevallig uit niets is ontstaan?

ALLES uit NIETS
Als ik professor Hawking moet geloven was er ooit een situatie zonder tijd, ruimte en materie. Belangrijker nog, er was ook geen geestelijk leven, geen spirituele dimensie. In één van zijn documentaires 'bewijst' hij dat God niet kan bestaan, omdat er buiten tijd, ruimte en materie NIETS kan bestaan, dus ook God niet. Alsof God in een doosje te vangen is.

Hoe dan ook, er was NIETS. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, omdat wij niet buiten ruimte, materie en tijd kunnen denken. Niets betekent niet eens leegte, omdat leegte alleen kan zijn in een ruimte, maar er was geen ruimte, er was geen tijd en er was geen materie. En toch is uit dit NIETS in een tijdsbestek van miljarden jaren ALLES ontstaan. Kijkt u even om u heen! Alles wat u ziet, uw hond, de bomen aan de overkant, uw computer, uw partner, ja uzelf bent ontstaan uit NIETS.

In het universum geldt een ijzeren wet van oorzaak en gevolg, causaliteit heet dat met een duur woord. Alles wat is, heeft een oorzaak. Het regent omdat de zon het water van de oceaan verdampt en de wind de wolken over het land blaast. Ik krijg de griep omdat iemand bacteriën tegen mij aan hoest. Mijn hond is gestorven omdat hij kanker had. Ik leef omdat mijn ouders elkaar lief hebben gehad. Oorzaak en gevolg gelden bij alles in het leven. Professor Hawking wil ons echter doen geloven dat dit niet van toepassing is op het meest cruciale moment in de geschiedenis van leven, namelijk HET BEGIN VAN ALLES! Juist daar is volgens hem geen sprake van een oorzaak. Spontaan en uit niets is in een nanoseconde ruimte, tijd en materie ontstaan. Vanaf dat moment gold plotseling wel de wet van oorzaak en gevolg. Daarvoor echter niet. Is dat logisch? Nee!

Teveel TOEVAL
En 'alles' moet zich TOEVALLIG uit 'niets' hebben ontwikkelt. Dat betekent dat miljoenen, nee miljarden gebeurtenissen, toevallig goed moeten zijn gegaan. Dat is zo ongeveer hetzelfde als honderd jaar achter elkaar, iedere week de juiste lotto cijfers invullen. Is dat mogelijk? In theorie wel! En in de praktijk? Absoluut onmogelijk!

Ik weet niet waar professor Hawking deze levenswijsheid vandaan haalt, want zo ken ik het leven hier niet. Het is eerder andersom, 'toevallig' gaat alles verkeerd. Uit chaos ontstaat nooit 'toevallig' orde, nee, integendeel, als je niets doet aan de orde, verwordt die heel snel en vanzelf tot chaos. Ik hoef maar in mijn bureau om mij heen te kijken om te zien dat dit een waarheid is als een koe. Murphy had dat ook begrepen toen hij zijn beroemde wet formuleerde: als iets mis kan gaan, dan gaat het ook mis. Zo ken ik het leven. Men noemt dat met een moeilijk woord entropie: met het verloop van de tijd vallen alle fysische systemen uit elkaar; alles neigt tot wanorde. Waarom zou dat bij het ontstaan en de ontwikkeling van leven dan anders zijn? Is dat logisch? Nee!

U bent een gelovig mens
In mijn vraag aan professor Hawking heb ik bewust het woord 'geloof' gebruikt. Immers hij kan zijn theorieën niet bewijzen. Met alle respect, het zijn fantastische, creatieve thesen, gedachten, mogelijkheden die niet bewezen zijn. Hij baseert zijn mening dus op een persoonlijke overtuiging. Zijn geloof heet 'zwart gat'. Dat betekent dat hij, net als ik, een gelovig mens is. We zitten beiden in dezelfde boot. Hij gelooft dat God niet bestaat, maar kan het niet bewijzen. Ik geloof dat God bestaat en kan dat evenmin bewijzen.

Een weegschaal
We kunnen echter zijn geloof en mijn geloof op een weegschaal leggen en kijken naar welke kant de schaal doorslaat.

Wat kan professor Hawking op zijn geloofs-schaal leggen?
Niet veel!
Een onbewezen theorie, die ook nog behoorlijk rammelt. Immers hij zal moeten verklaren hoe alles ontstaan kon zonder oorzaak en hoe het mogelijk is dat alles zich toevallig ontwikkeld heeft tot het leven zoals wij dat kennen. Ja, en natuurlijk, op zijn schaal kan hij een grote schare volgelingen leggen, die zijn 'zwarte gat geloof' klakkeloos heeft overgenomen, omdat ze menen dat ze geen alternatief hebben, of omdat ze eenvoudigweg niet in God willen geloven.

Wat kan ik op mijn geloofs-schaal leggen?
Mijn leven!
Zonder Jezus Christus zou ik niet meer op deze planeet zijn. Als jonge man wilde ik een einde aan mijn leven maken. Waarom? Omdat het leven voor mij geen zin had. Ooit was ik daar waar professor Hawking nu is. Toen leerde ik Jezus kennen. Hij veranderde alles.
Met mijn geloof in Jezus kreeg ik Gods woord, de bijbel. Wat een fantastische rijkdom is dat boek voor mijn leven. En ik kreeg medechristenen, die zijn als broers en zussen. En last but not least het besef dat God van mij houdt, mij leidt en op mij wacht. Wat wil ik nog meer?

Enorme consequenties
Ik ben ervan overtuigd dat er een veel groter geloof voor nodig is om te beweren dat alles toevallig uit niets is ontstaan, dan te accepteren dat er een Schepper is, die aan het begin van ALLES is. Hoe je het ook draait of keert, de meest logische verklaring voor onze existentie is dat er IEMAND is, Die oneindig veel groter is dan wij, buiten en voor tijd, ruimte en materie, Die alles zo gewild heeft.

Hier houdt het intellectuele spelletje echter op. Want welk geloof je kiest, het 'zwarte gat geloof', of het geloof in een levende liefdevolle God, heeft enorme consequenties voor je leven, je omgang met anderen, je toekomst, jouw hoop.

Als je voor God kiest dan zul je:
* met Hem rekening moeten houden en proberen te leven zoals Hij dat wil.
* vertrouwen dat Hij in jou geïnteresseerd is en jouw leven wil leiden.
* geloven dat het leven op aarde niet alles is en dat de geest eens buiten tijd, ruimte en materie verder zal leven.
* overtuigd zijn dat alles een zin heeft, hoe moeilijk het leven soms ook is.

Als je voor het 'zwarte gat' geloof kiest heb je niets van dat alles. Er is geen morele instantie die ver boven jouw leven uitgaat. Je mag niet rekenen op bemoedigingen en hulp uit een andere, geestelijke, wereld omdat die er volgens jou niet is. En het leven houdt op zoals het begonnen is, met een zwart gat, waarin jij voor altijd in het niets verdwijnt. Als je voor dit geloof kiest is jouw leven niets anders dan absolute toeval, volkomen zinloos en zonder uitzicht.

Ten slotte
Professor Hawking, in de brief van Paulus aan de Romeinen staat: “Want hetgeen van Hem (God) niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien” (Romeinen 1:20). Verstand hebt u genoeg. Waarom wilt u dan niet de waarheid zien en accepteren, die zo voor de hand ligt. Of is het gewoon koppigheid omdat u niet in God WILT geloven?

En ja, over het verstand heeft Paulus nog iets geschreven: “Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden” (Romeinen 1:22). Met alle respect voor uw denken, uw leven en alles wat u, door grote problemen heen, hebt bereikt, wil ik u toch vragen: is die uitspraak van Paulus misschien voor u bedoeld?

Leo Habets

Reageren


Herman Degenhart

01-08-2018 09:15
Dat Stephen Hawking bovengemiddeld intelligent zou zijn, geloof ik niet. De man kreeg ALS en dat is door zijn omgeving als promotie middel gebruikt. Zonder die ziekte zou hij de middelmatige academicus gebleven zijn die hij was, zonder de aandacht te trekken die hij alleen door die ziekte trok. Want er waren velen die terzelfder tijd op dezelfde manier aan het fantaseren waren. Maar ja, die hadden geen ALS of een andere invaliderende ziekte.

Rudy Post

15-03-2018 11:46
Toen ik nog een jonge snuiter was, heb ik van mijn grootvader een aantal uitspraken gehoord die me altijd zijn bijgebleven.
Hij keek me dan aan en zei bijvoorbeeld;
"Ach Rudy,......onderwijzers?.......,waren ze van boven
maar wijzer!"

baruch

31-05-2016 11:47
Professor Hawking zal overtuigd worden van het bestaan van God, als hij zijn knieën voor Hem moet buigen.

Cees van Herpen

12-09-2015 03:30
Ooit las ik een mooie definitie van de oerknal: "dus eerst was er niets, en dat is ook nog eens ontploft?!"

Je krijgt inderdaad respect voor het "grote" geloof van professor Hawking. Hoe een groot verstand zo zijn doel kan missen. Maar C.S. Lewis twijfelde ook, en dat kwam later goed.