#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Opinie

‘Gemeente geen heerser op aarde’

In het verborgene is de Heer in deze tijd bezig Zijn gemeente te vormen. Die is, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld de Roomse kerk leert, niet aangesteld om heerschappij op aarde uit te oefenen. “Sterker nog: de Bijbel roept ons op ons aan de seculiere overheid te onderwerpen”, schrijft directeur Ton Stier van de op Bijbelverspreiding onder Joden gerichte organisatie Israël en de Bijbel in het blad IB Magazine.

Stier bestrijdt in de derde aflevering van zijn serie over ‘Het stilzwijgen van God’ de opvatting van de beweging Kingdom Now dat het koninkrijk van Christus op aarde nu al kan worden gevestigd. De Bijbel leert, constateert Stier, dat God Zelf, zonder tussenkomst van mensen dat op Zijn tijd zal doen. Hij verwijst daarvoor onder meer naar Daniël 2, waar de profeet Nebukadnezars droom ( over een beeld dat de talrijke op elkaar volgende rijken voorstelt) verklaart door te zeggen dat eens een Koninkrijk zal opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan.

Stier veegt, in zijn studie over Openbaring, ook de vloer aan met degenen die menen dat Johannes dat boek schreef op een zondag, omdat er staat ‘dag des Heeren’. Die uitdrukking geldt nergens in de Bijbel voor die dag, maar slaat altijd op de periode waarin de Heer Zijn zwijgen doorbreekt en rechtstreeks ingrijpt in het wereldgebeuren, legt hij uit. Dan zal alle knie zich (overigens niet vrijwillig) voor Hem buigen. “Er is dan ook niemand meer die – zich verontschuldigend achter de evolutietheorie – het bestaan van God zal kunnen ontkennen. Wie ooit beweerde dat de hemel leeg is, ziet met eigen ogen de realiteit in een geopende hemel”, schrijft Stier.

Reageren


Denis

07-09-2015 10:15
Precies, Daniel 2:44