#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Kroonbede 2015 in teken gebed om vrede en recht

Op initiatief van diverse Haagse kerken vindt vanavond 8 september de Kroonbede plaats. Tijdens deze interkerkelijke bijeenkomst wordt zowel voor de lokale als de landelijke overheid voorbede gedaan. Muzikale medewerking is in handen van de bekende christelijke band Sela. Deze 15e editie heeft als thema: gebed om vrede & recht. Ook de actualiteit van de opvang van vluchtelingen zal in de gebeden aan de orde komen. Er komt veel op politici af in deze tijd en de overheid staat voor ingewikkelde beslissingen.

De ministers en staatssecretarissen, de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, de burgemeester en wethouders van Den Haag, de leden van Eerste en Tweede Kamer, provinciale staten en de Haagse gemeenteraad hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen.

De dienst wordt geleid door Ds. Maarten Groen, predikant van de Christelijke Gereformeerde Jeruzalemkerk in Den Haag. Andere sprekers zijn: Wim Hoddenbagh, directeur van de 4e Musketier, en Pieter Duisenberg, in het dagelijks leven Tweede Kamerlid voor de VVD. Drie inwoners van Den Haag zullen een gebed uitspreken. De band Sela zorgt voor muzikale begeleiding.

De Kroonbede vindt plaats op dinsdag 8 september om 20:00 uur in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 2. Zendtijd voor Kerken zendt deze bijeenkomst uit op zondag 13 september, vanaf 19.30 uur via Radio 5. Voor meer informatie, zie www.kroonbede.nl

Het Comité Kroonbede bestaat uit vertegenwoordigers van MissieNederland, Zendtijd voor Kerken en Haagse kerken.


Reageren