#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Binnen/buitenland

Kerkelijk noodhulpfonds voor vluchtelingen

Project 10 27 (het diaconale programma van de GZB), Verre Naasten, Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Stichting Hulp Oost Europa lanceren een nieuw noodhulpfonds voor steun aan vluchtelingen in Europa en het Midden-Oosten. Via dit fonds stellen zij in eerste instantie 100.000 euro beschikbaar aan lokale kerken in binnen- en buitenland die in hun eigen omgeving noodhulp en -opvang bieden aan de toegestroomde vluchtelingen.

Het nieuwe noodhulpfonds is een reactie op de massale vluchtelingenstroom naar Europa. “De trieste situatie van vluchtelingen raakt ons als organisaties”, vertelt Klaas Harink, directeur van Verre Naasten, de landelijke mission-organisatie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. “We willen daarom graag de handen ineen slaan en iets doen. Juist nu kunnen we als kerken een verschil maken. Dat zien we in de praktijk ook gebeuren. In veel landen worden kerken opeens geconfronteerd met de komst van duizenden vluchtelingen naar hun dorp of stad. Zij willen graag hulp bieden, van een slaapplek, brood en bad tot medicijnen of kleding. Met dit noodhulpfonds willen wij hen daarbij helpen en aansluiten bij hun initiatieven, zodat zij ter plekke hulp kunnen bieden, in woord en daad.”

Het noodhulpfonds richt zich op drie deelterreinen: opvang van vluchtelingen in de regio (via GZB-partners in Syrië en Libanon), hulp onderweg, in landen als Griekenland, Moldavië en Hongarije (via partnerkerken van de deelnemende organisaties) en opvang/hulp in Nederland (via GZB-partner Stichting Gave naar gemeenten in Nederland).

Gemeenten in het buitenland kunnen via Project 10 27, die de gezamenlijke actie coördineert, een beroep doen op een financiële bijdrage uit het noodhulpfonds. Het vooralsnog beschikbare bedrag van 100.000 euro wordt nu voorgeschoten door de betrokken organisaties, maar naar verwachting uiteindelijk door giften van donateurs en kerken gefinancierd.


Reageren