#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Crowdfunding religieuze instellingen

De crowdfunding pilot van ABN Amro voor religieuze instellingen krijgt een vervolg. De bank heeft daarvoor overigens voornamelijk restauratie projecten geselecteerd. Die bevinden zich in Sittard, Dokkum, Arnhem, Hoek en Soest. Het is de bedoeling in september te starten met het crowdfunden, dat wil zeggen het zoeken van particulieren die – in plaats van banken – willen investeren. Vorig jaar leverde een proef met crowdfunding 50 mille op voor renovatie van de Domkerk in Utrecht.

De bank wil nu zulke acties entameren voor de basiliek Onze Lieve Vrouw van het Heilige Hart in Sittard (50 mille nodig voor de restauratie van de toren), het orgelfonds van de Oude Kerk in Soest, waar met 85 mille voor plaatsing van een monumentaal orgel wenst, twee parochieprojecten in Dokkum (50 mille voor restauratie), restauratie van een beeldhouwwerk op een gevel van de Eusebiuskerk in Arnhem (50 mille) en wederopbouw van door brand verwoeste toren en klok van de Protestantse gemeente in Hoek (50 mille).
Volgens directeur Relatiemanagement ABN AMRO Instituten & Charitas Mark van Keeken is de pilot met de Domkerk succesvol verlopen en kwam daarbij het streefbedrag van 50.000 euro ruimschoots op tafel. Hij denkt dat crowdfunding ook voor kleinere religieuze instellingen kan werken. “Onze bank probeert er nieuwe, innovatieve inkomstenbronnen voor religieuze instellingen mee te vinden”, zegt hij.

Het is de bedoeling dat nieuwe groepen investeerders via crowdfunding worden geworven. Van de kerken wordt een tegenprestatie voor hen verwacht. ABN Amro zegt niet welke dat dan moet zijn.


Reageren