#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Opinie

‘Christendom en verlies ervan kenmerken Europa’

De Europese maatschappijen worden zowel door het christendom als de teloorgang daarvan gekenmerkt. Prof. dr. Evert W. van de Poll zei dat maandag in zijn inaugurale rede, getiteld ‘de paradox van Europa en het christendom’, bij de opening van het academische jaar van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven.

Van de Poll, die dit jaar werd benoemd tot hoogleraar aan de ETF, vindt dat rekening houden met die paradox een beter zicht op evangelisatie in Europa biedt, omdat zij tegenstrijdige aspecten van dezelfde realiteit zijn. Van de Poll (1952) is al sinds 2002 aan de ETF verbonden, waar hij in 2008 promoveerde op een onderzoek over de contemporaine viering van Messiaans-Joodse feesten. Dit jaar werd hij benoemd tot hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie.

Hij studeerde theologie in Utrecht en woont sinds 1998 met echtgenote Yanna in Frankrijk, waar hij voorganger is van een baptistengemeente. De ETF start het nieuwe academische jaar met ruim 220 studenten. Er waren 51 nieuwe inschrijvingen, waarvan 21 op bachelor, 19 op masterniveau en 11 voor het doctoraatsprogramma. Voor het eerste jaar van de bachelor opleiding staan nu evenveel vrouwen als mannen ingeschreven.

Volgens rector prof. dr. Patrick Nullens is er sprake van duurzame groei. “In een klimaat waar theologie minder wordt aanvaard en geloof steeds meer een privézaak is, is het een uitdaging je christelijke identiteit te behouden op academisch niveau en tegelijkertijd je achterban dichtbij te houden en te versterken. Ik denk dat we dat redelijk goed doen”, zegt hij. “Ons doctoraatsprogramma is groot en uniek in Europa.“ Ook het Summer Colloquium trekt steeds meer studenten aan, vertelt Nullens.


Reageren