#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Binnenland

AOW blijft betaalbaar voor zendelingen

Zendelingen kunnen tegen redelijke kosten vrijwillig verzekerd blijven voor hun AOW. Een voorgestelde maatregel die deze verzekering waarschijnlijk vijf keer duurder zou maken is van de baan. Dat heeft de Sociale Verzekeringsbank laten weten aan EZA Verzekeringen.
 
Iedere ingezetene van Nederland heeft recht op de AOW. Iedereen bouwt 2% per jaar op gedurende 50 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer Nederlanders naar het buitenland vertrekken, en dus geen ingezetene van Nederland meer zijn, wordt de AOW-opbouw stopgezet. Dit heeft als gevolg dat men behoorlijk gekort kan worden wanneer de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.
 
Om dit probleem te voorkomen kan deze verzekering vrijwillig worden voortgezet via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  De premies voor deze vrijwillige verzekering zijn inkomensafhankelijk. Met name voor mensen in de zending is dit door hun lage inkomens (meestal giften) een gunstige manier om een groot tekort te voorkomen. Veel zendelingen maken hier gebruik van.
 
Al meer dan een jaar wordt gepraat over plannen de premies fors te doen stijgen. Tweede Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) heeft daar in de Tweede Kamer aandacht voor gevraagd. Voor veel mensen in de zending zou deze nieuwe maatregel betekenen dat de premie vervijfvoudigd zou worden. Schouten noemde de maatregel, onrechtvaardig.’ Het zou betekenen dat veel zendelingen de verzekeringen zouden stopzetten en dus te maken zouden krijgen met een veel lagere AOW-uitkering.
 
In een telefonisch contact heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan EZA Verzekeringen laten weten dat de plannen om de aanpassingen door te voeren voorlopig van de baan zijn. EZA Verzekeringen zegt erg blij te zijn met dit standpunt. Duizenden Nederlanders die in het buitenland werken zijn verzekerd via EZA Verzekeringen.


Reageren