#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Ja Nee

Binnen/buitenland

Themadag over Messiaans Jodendom

Dr. Mark Kinzer houdt maandag 9 november twee lezingen (in het Engels) op een themadag van de Jules Isaac Stichting in Veenendaal. De Amerikaan is een van de belangrijkste Messiaans Joodse theologen. Van zijn hand verschenen de laatste tien jaar drie boeken die veel aandacht trokken. Kinzer maakt zich sterk voor het herstellen van de breuk tussen kerk en Jodendom. Hij komt op grond van studie van het Nieuwe Testament tot verrassende nieuwe voorstellen om de relatie tussen Kerk en Israël in een nieuw licht te gaan zien.

De dag staat in het teken van het geheimenis en de unieke band die Israël en de Kerk met elkaar hebben. Kosten voor deelname aan de themadag bedragen € 25,00 per persoon, inclusief koffie, thee en een lunch met soep en broodjes. Opgave voor deze themadag kan tot uiterlijk 1 november, via www.julesisaacstichting.org of telefonisch: 0172-475811.

Volgens voorzitter Jeroen Bol van zowel de Jules Isaäc als de George Whitefield Stichting.was de terugkeer in 1948 van een Joodse staat na tweeduizend jaar een Godswonder. Maar tot de bijzondere dingen die sinds de Holocaust met het Joodse Volk zijn gebeurd, behoort naar zijn mening ook de terugkeer rond 1970 van het Messiaanse jodendom. “Messiaanse Joden zien hun geloof in Jezus als volkomen verenigbaar met hun Jood-zijn”, zegt hij op de site Habakuk.nu van Tot Heil des Volks. “Net als andere Joden onderhouden ze de Thora en vieren ze de Joodse feesten. Ruim 1600 jaar waren ze van het toneel verdwenen (....). Als kerk zijn we geënt op deze edele olijf Israël. Maar de kerk, die zeventig jaar na haar ontstaan al voor het merendeel uit niet-Joden bestond, begon zich toen al van haar Joodse wortels af te keren. Al in de tweede eeuw riepen kerkleiders de vele Joodse christenen op te stoppen met het onderhouden van de Joodse wetten. Een paar eeuwen later werd hen dat zelfs streng verboden. Een onmogelijke eis voor een Jood. De Joodse volgelingen van Jezus werden door de kerk zelf buitengesloten.”

Sinds het jaar 400 is volgens Bol geen spoor meer van ze terug te vinden. “Maar het Messiaans jodendom is terug en het groeit en bloeit, vooral in de VS en Israël. Dit biedt unieke kansen voor een kerk die het zicht op haar Joodse wortels grotendeels is kwijtgeraakt.”

Joodse wetten
Volgens Kinzer is iedere Jood, ook als hij in Jezus gelooft, gehouden de Thora, de Joodse wetten te onderhouden. Hij concludeert dat op basis van het Nieuwe Testament. Zijn argumenten daarvoor zijn heel sterk, vindt Bol.  “Hij ziet voor dit Messiaanse Jodendom een unieke brugfunctie weggelegd tussen de kerk uit de volken en het Joodse volk. Kinzer benadrukt sterk het Jood zijn van Jezus en laat vanuit de Schrift zien hoe nauw Jezus ook verbonden is met het Joodse volk van nu. Kinzer ziet voor Israël op grond van de verbonden een blijvend unieke rol weggelegd, samen met de kerk uit de volken. Jezus is bij hem niet meer degene die Kerk en Israël scheidt, maar beide juist verbindt.”  In het komende nummer van De Oogst, het blad van Tot Heil des Volks, staat een interview  met Kinzer.


Reageren