#Tb 15 euro gift
Enquête: 118-Moeten christenen Joodse feesten vieren? Ja Nee

Opinie

Profetie en huidige situatie

Waar staan we in de tijd? Dat is een vraag die je regelmatig hoort in christelijk Nederland. Een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. De Here Jezus heeft gezegd te letten op de tekenen en de gebeurtenissen. Eén ding staat voor mij wel vast, dat we nog niet aan het einde der tijden zijn. Er is in ieder geval nog 1000 jaar te gaan, dus we hebben nog even. Wel kunnen we een beetje kijken naar de wederkomst van de Heer, want die is iedere dag weer een stukje dichterbij (een logisch gevolg van de tijdsrekening).

Maar alle gekheid op een stokje, kunnen we iets lezen in de Bijbel over de toestand van Israël en de omringende landen dat een beetje past in het wereldbeeld van vandaag de dag?
Ik denk het wel. Als we bijvoorbeeld het boek Jesaja openslaan zien we beelden die ons vandaag wel erg doet denken aan wat er gebeurt.
Jesaja 17 spreekt over Damascus, dat een puinhoop zal worden, een bouwval, dat het geen stad meer is. Als je de beelden ziet van Damascus vandaag de dag dan komt het wel heel dichtbij.
Dan de vluchtelingen stroom die voornamelijk uit het Midden Oosten komt en de reacties van de landen waar men heenvlucht. In hetzelfde hoofdstuk van Jesaja staat in ver 12 ev. over een rumoer van vele volken. Het gaat lawaai maken als de zeeën. Mensen die opgejaagd worden en ronddolen als werveldistel (tumbleweed in het Engels), voor de storm uit. Ziet u de beelden voor u? Er is veel paniek in de wereld en niet alleen bij de vluchtelingen. Veelal kijken we met aardse ogen naar het geheel en verliezen we het geestelijk zicht op het geheel.
De Eeuwige heeft een plan met Zijn wereld (met de nadruk op ‘Zijn’) en Zijn Schepping. Dat gaat buiten alle Merkels (alhoewel zij een oproep deed om weer naar de kerk te gaan) en Obama’s om, het gaat op Zijn wijze en Zijn weg, of beter gezegd Zijn Weg!

In Psalm 2 staat het zo mooi beschreven: ‘Waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid (letterlijk: leeg geklets)? De koningen van de aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen. Tegen wie? Tegen JHWH en Zijn Messias! Maar die in de hemel zetelt, lacht en Elohim spot met hen. ‘Ik, zegt Hij, heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.’

Het lijkt realiteit. Als we naar Israël blijven kijken dan zien we waar we staan, want de aardse strijd gaat over de Eeuwige zelf en Zijn Messias, maar ook over Jeruzalem en de berg Sion, de zetel van de allerhoogste Zelf.
De oproep aan de machthebbers is aan het einde van de Psalm te lezen: laat u gezeggen, dient JHWH met vreze. Kust de Zoon (de Messias van Israël) opdat Hij niet toorne en u onderweg niet ten onder gaat. Welzalig allen die bij Hem schuilen. Daar ligt de troost en de toekomst.

Het is goed om weer in de prediking te wijzen op JHWH’s speciale band met Israël. Het verbond dat hij gesloten heeft in de Sinaï en ons oog gericht te houden op wat er daar in de wereld gaat en staat te gebeuren. Het is goed om in onze dagelijkse gesprekken te wijzen op wat Gods plan is met Zijn wereld en niet wat het plan van de VN en dergelijke is, want dat is aards denken en spreken.

Jaap Bönker
Directeur Arabische Wereld Zending/ publicist en spreker
www.arabischewereldzending.org
www.jaapbonker.com

Jaap Bönker is o.a. schrijver van het boek: De God van Abraham, Isaäk én Ishmaël: Eén Weg naar vrede in het Midden Oosten. Klik hier om dit boek in de Uitdaging webshop te bestellen.

Reageren


Eric

24-05-2016 11:31
Het is inderdaad goed om te kijken naar Gods plan. De vraag is wat men verstaat onder Gods plan.

Gen. 1:26
En God zeide: LAAT ONS MENSEN MAKEN NAAR ONS BEELD, ALS ONZE GELIJKENIS, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Dit is dus het plan van God.

Als de mens valt, dan heeft God een REDDINGSplan klaar: het Lam Gods dat de zonden VAN DE WERELD wegneemt (Joh. 1:29). Hij wil de mens herstellen naar Zijn beeld.

Laten wij als kinderen Gods kijken en uitzien naar het openbaar worden van de zonen Gods, in wie de beeltenis van God en zijn Zoon zichtbaar is geworden.

Hans

01-11-2015 08:24
Uitkijken naar Zijn komst? Liever niet want dan komt Hij in toorn. En wat de wereld betreft.. kijk maar naar de aardbevingen en wervelwinden en wat al niet meer zij... die worden gemanipuleerd/gemaakt!

http://blog.ikbenindehemel.nl/index.php/complot-theorie/