#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Opinie

‘Er is voor de schepping geen remmen meer aan’

Het nu bestaande geweld van roofdieren is niet natuurlijk en de mens was oorspronkelijk vegetariër. Maar de zondeval veranderde alles, zegt ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht, antwoordend op een lezersvraag. Maar in het Messiaanse vrederijk zal de leeuw weer stro eten als het rund.

Na de zondeval gaf God de mens toestemming ook dieren te eten. “De zondeval had uitwerking op de totale mens: lichaam, ziel en geest. Zo lezen wij in Filippenzen 3:21 dat ons lichaam vernederd is, in Efeziërs 4:28 dat ons verstand verduisterd is en onze geest vervreemd werd van het leven Gods”, schrijft Niemeijer.

Maar bij de wederkomst van Christus op aarde zal de schepping worden vernieuwd en veranderen in de schepping zoals die eens was, meldt hij. Zover is het met de in barensnood verkerende huidige schepping nog niet. “Meer dan ooit zien we dat de schepping onder de vruchteloosheid zucht. Klimatologische extremen teisteren onze aarde. Aan de ene kant staat die letterlijk in brand, aan de andere kant wordt dezelfde aarde door aanhoudende regenval onder water gezet. Milieuconferenties maken ons duidelijk dat het voortbestaan van de aarde door de mensheid zelf wordt bedreigd, er is geen houden meer aan. Wanneer we nu met z’n allen op de rem zouden gaan staan, dan is de remweg veel te lang om het tij te keren. ‘We zijn al te laat’, is de conclusie van zeer gerespecteerde wetenschappers.”

Maar Gods kinderen hoeven zich geen zorgen te maken, voegt ds. Niemeijer er aan toe. Het gaat allemaal precies zoals Zijn Woord het heeft aangekondigd. En gelovigen worden in de Bijbel opgeroepen de hoofden op te heffen en uit te zien naar Christus’ wederkomst. “De barensweeën van deze schepping nemen in heftigheid en frequentie toe, waaruit we weten dat de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zeer nabij is. Nog daarvoor mogen we de Here Jezus verwachten die Zijn gemeente van de aarde weg zal nemen. De tijd is nabij, wees waakzaam, de Here Jezus kan elk moment komen. Ben u bereid Hem te ontmoeten?”

Reageren


Denis

30-09-2015 01:39
(Jesaja 11:6-8) 6?En de wolf zal werkelijk een poosje bij het mannetjeslam vertoeven, en bij het bokje zal de luipaard zelf zich neerleggen, en het kalf en de jonge leeuw met manen en het weldoorvoede dier alle bij elkaar; en een kleine jongen nog maar zal leider over ze zijn.?7?Ja, de koe en de beer zullen weiden; samen zullen hun jongen neerliggen. En zelfs de leeuw zal stro eten net als de stier.?8?En de zuigeling zal stellig spelen bij het hol van de cobra; en op de lichtopening van een giftige slang zal een gespeend kind werkelijk zijn eigen hand leggen.?