#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Acht studies over discipelschap

Vandaag beginnen wij aan een serie van 8 studies over discipelschap aan de hand van de relatie tussen Paulus en Timótheüs, zoals die wordt beschreven in de twee brieven van Paulus aan Timótheüs. Volg deze studies de komende dagen. Samen zullen we beide brieven van Paulus aan Timótheüs vanaf het begin tot het einde lezen en bespreken.

Klik hier om de Manna studies te vinden.


Reageren