#T - Grootsgedrukt
Enquête: 018-Mijn kerk of gemeente neemt de zendingsopdracht serieus! Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Binnen/buitenland

Academische studieweek ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven houdt van 17 tot 22 augustus een academische studieweek, een zogenoemd Summer Colloquium (voertaal Engels). Daar komen voor theologie, kerk en maatschappij belangrijke onderwerpen aan de orde, meldt de ETF. Dr. H.H. Drake Williams III behandelt er het onderwerp ‘A Theology of 1 Corintians’ en prof. dr. Jens Zimmerman doceert over ‘Dietrich Bonhoeffer’s Christian Humanism’.

De internationale studieweek omvat, behalve plenaire colleges, ook diverse workshops en gelegenheden voor ontmoeting en onderling gesprek over de onderwerpen. Het Summer Colloquium is verplicht voor studenten aan de ETF Open Universiteit, maar staat open voor andere studenten en geïnteresseerden. Aanvullend kan een trainingsprogramma worden geboden voor voorgangers, Bijbelleraren en anderen met een beroepsmatige bediening.

De kosten van de studieweek variëren van € 340 (voor een studentenkamer) tot € 395 voor een gastenkamer. Wie alleen de maaltijden wil gebruiken betaalt € 175. Registreren via www.etf.edu/sumcol15.
De eerste brief aan de Corinthiërs omvat een scala aan onderwerpen, waarmee de hedendaagse kerk heeft te maken, constateert Drake Williams. Zoals waarheid en eenheid, seksuele immoraliteit, huwelijk en scheiding, zwakke en sterke broeders, Avondmaal, geestelijke gaven en de leer van de (weder) opstanding. Dr. Drake Williams staat onder meer stil bij de Griekse tekst van de brief en wijst er op dat Schriftuurlijke citaten en toespelingen er in vaak over het hoofd worden gezien, terwijl zij bij het lezen en begrijpen ervan in belangrijke mate behulpzaam kunnen zijn. Hij besteedt ook aandacht aan diverse gedachten over de aangedragen onderwerpen van de ‘apostolische kerkvaders’. Veel van hun documenten werden kort na 1 Corinthe geschreven, in hoge mate beïnvloed door Paulus en vooral door deze brief.

Dr. Drake Williams III is hoogleraar NT taal- en letterkunde aan Tyndale Theological Seminary (Badhoedorp) en doceert Nieuwe Testament aan de ETF in Leuven. Hij is ook als gastdocent verbonden aan het baptistenseminarie om Boekarest, onderdeel dan de daar gevestigde Roemeense staatsuniversiteit.

Prof. Dr. Jens Zimmermann gaat in op de vraag wat het betekent een christen te zijn. Aan de gebruikelijke antwoorden - wedergeboorte en gerechtvaardigd te zijn door geloof – werd door Bonhoeffer volgens hem iets essentieels toegevoegd. Christelijk geloof maakt volgens hem bovenal iemand volledig mens. Het is in wezen humanistisch. Christelijk leven, schreef Bonhoeffer, betekent mens te zijn in de kracht van de menswording van Christus, gerechtvaardigd zijn, genade hebben ontvangen door het kruis en een nieuw leven te leven in de kracht van de opstanding. Volgens Zimmerman benadrukte Bonhoeffer dat door Gods vleeswording Hij volmaaktheid bracht in het beeld van de mens om alleen die tot Christus komen worden veranderd tot het in den beginne bedoelde mensbeeld. Zimmermann is o.a. hoogleraar aan de Trinity Western Universiteit in Canada.


Reageren