#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Vlaanderen

Vier misverstanden over de zending ingaan

‘Ik wil 2 jaar van mijn leven geven aan God’ is een opmerking die Yvonne Verbaan wel eens hoort. "Je kunt zeggen dat je voor Hem beschikbaar bent en tegelijkertijd toch nog gebieden in je leven voor Hem gesloten houden. De vraag is: in hoeverre mag God onze levens gebruiken?" Binnenkort staat bij Operatie Mobilisatie (OM) het jaarlijkse zendingsweekend op het programma. OM-medewerker Yvonne Verbaan blikt door middel van vier misverstanden over zending vooruit.
 
1. Zending is alleen voor evangelisten
"Niet alleen de wereld is veranderd maar ook de manier waarop we zending bedrijven. Zending is teamwork, op het veld is een team met mensen nodig met allerlei professionele vaardigheden. Dus ook de boekhouder is nodig op het zendingsveld. Begrijp me niet verkeerd, roeping staat nog steeds voorop. Het gaat niet alleen om het vervullen van een vacature. Maar naast boekhouding, hopen we dat de boekhouder ook op andere manieren betrokken kan zijn bij het werk ter plekke."
Yvonne verwijst naar iemand die jarenlang de financiën heeft bijgehouden op het kantoor van OM. "Die collega vertrekt binnenkort met zijn gezin naar Zuid-Afrika. Vanuit zijn werk bekijken ze ter plekke verdere mogelijkheden om op meer vlakken bij te dragen aan de verspreiding van het Evangelie. Ik denk ook aan een echotherapeut die naar het buitenland vertrok. De therapeut ervoer dat hij geroepen was voor het land waarin hij momenteel verblijft. Inmiddels doet zijn vrouw hetzelfde werk en hebben ze een bedrijfje opgezet en het team uitgebreid."
 
2. Als je leeft van giften ben je heel afhankelijk van anderen
"Onafhankelijkheid is een hele hoge waarde voor ons als Nederlanders. Voor veel christenen is leven van giften een hele hoge drempel. Controle over ons eigen leven zit diep in ons DNA. Maar zending is een fijne balans tussen je eigen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het werven van support en het overlaten aan God. ‘Heer, wilt U voorzien want we kunnen het niet’. Zo’n houding staat haaks op ‘we willen het zelf regelen’. Daarmee kun je er zelfs voor zorgen dat God minder ruimte krijgt. De bottom line is dat de gever geld aan God geeft en de zendeling afhankelijk is van God en niet van de supporters."
 
"De Bijbel roept christenen op om afhankelijk van God te leven. Wanneer God je roept om het zendingsveld op te gaan, mag je het ook echt van Hem verwachten. Dit gaat samen met het uit handen geven van je volledige leven, ook op financieel gebied." Yvonne onderstreept dat dit een leerproces is. "Zowel voor diegene die het zendingsveld opgaat als het thuisfrontteam. De afgelopen jaren zie je dat het fondsen werven uitdagender is geworden, nu de economische situatie minder is. Des te mooier is het om je afhankelijk te weten van God. De bottom line is dat de gever geld aan God geeft en de zendeling afhankelijk is van God en niet van de supporters."
 
3. Zending is alleen over de grens
"Onze maatschappij is veranderd, de wereld leeft nu bij ons in het dorp. Paulus was geroepen om het Evangelie te verkondigen aan de heidenen. In zijn tijd was dat ongewoon en ongehoord. Hij was dus grensverleggend bezig. Ik denk dat in deze tijd een andere vertaalslag moet komen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunnen we zending niet afkaderen. Anno 2015 is zending zonder grens geworden."
 
"Ook binnen OM is duidelijk dat het zwart-wit-plaatje van zending is verdwenen. In Nederland zijn we onder meer behoorlijk actief onder jongeren en moslims. Een voorbeeld is onze jongerenwerker Ronald de Graaf. Met een rugzak en wat blikjes cola gaat hij de straat op om contact te maken met jongeren." Ronald is jongerenwerker bij Dock3B. Er zijn ontmoetingen met jongeren op straat en in het jongerencentrum. Een luisterend oor zijn voor de jongeren van wat ze bezig houdt, maar ze ook de mogelijkheid geven een Alpha cursus te volgen of een Bijbelstudie.
"Op den duur ontdekken veel mensen dat zending geen kwestie is van ‘twee jaar aan God geven’. Totale overgave aan God, daar gaat het om"
 
Dock3B heeft het verlangen dat vanuit die ontmoetingen het Evangelie zichtbaar wordt en er honger ontstaat naar God. "Inmiddels is het werk van Ronald uitgegroeid tot een inloopruimte waar mensen onder andere Bijbelstudies en de Alpha-cursus kunnen volgen," voegt Yvonne toe.
 
4. ‘Ik wil 2 jaar van mijn leven geven aan God’
"Deze gedachte kom ik met name tegen bij jonge christenen die zich aan het oriënteren zijn op zending. Uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat ons hele leven in handen van God ligt, en niet alleen de korte termijn uitzending van 2 jaar op het zendingsveld. Ook wanneer we druk zijn met een opleiding of baan is ons leven van God. Het valt mij bovendien op dat wanneer we met jongeren doorpraten blijkt dat niet alle gebieden in hun leven aan God zijn overgegeven. Maar als dat gebeurt, wordt God aan banden gelegd en beslissen wij wat Hij met ons leven mag doen."
 
Dit geeft volgens Yvonne te denken en leid tot de vraag: in hoeverre mag God je gebruiken? "Uit de praktijk blijkt vaak dat dit onderdeel is van het totale proces. Op den duur ontdekken veel mensen dat zending geen kwestie is van ‘twee jaar aan God geven’. Totale overgave aan God, daar gaat het om."

Met toestemming overgenomen van EA Vlaanderen

http://www.eavlaanderen.be/


Reageren