#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Buitenland

Vluchtelingen die christenen bedreigen moeten terug

Dat schrijft het Duitse blad Idea naar aanleiding van een gesprek met Mahin Mousapour, predikante van een Perzische gemeente in Frankfurt. Reden voor haar uitspraak is dat het aantal aanslagen van Islamitische vluchtelingen op christenen in de opvangcentra drastisch is toegenomen.

Van de meer dan een miljoen vluchtelingen die dit jaar in Duitsland worden verwacht is 80 % moslim. Mousapour vertelde Idea dat veel van de veertig leden van haar kerk, voornamelijk afkomstig uit Iran en Afghanistan, gevlucht zijn vanwege geloofsvervolging. Maar ook in Duitsland worden zij vanwege hun geloof door moslims gediscrimineerd en vijandig behandeld.

Een Afghaanse christen werd in een opvangcentrum door een moslim met een mes bedreigd omdat hij een bijbel had. De politie wist als enige oplossing te bedenken dan de man in een andere kamer zou kunnen overnachten en ’s nachts een stoel onder de knop van zijn deur moest plaatsen.

In een ander geval werden moslims, die tot het christelijke geloof zijn overgegaan, gedwongen om na het eten niet alleen hun eigen bestek schoon te maken, maar de hele keuken op te ruimen.

"Veel islamitische vluchtelingen zeggen dat alle christenen onrein zijn." In het licht van dergelijke gebeurtenissen zegt de 57 jarige Mousapour alle politici graag te willen vragen: “Merken jullie niet dat wij voor de gek worden gehouden? Dit is een christelijk land. Het geld en de accommodatie nemen de Moslim graag, maar tegelijkertijd zien ze ons christenen als waardeloos.”

Reageren


Frank

08-10-2015 11:50
ik WEET het (ook) niet !; m.i. zijn aangehaald (mis-)
handelingen "mensenwerk" en hebben niets te maken met
de (verschillende) religieuze stromingen (ook wel samengevat, onder "wegen naar GOD'); "Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen"(plagiaat); Er is (ook) een "wereldse stroming" naar macht !!

g.smouter

08-10-2015 09:15
Met straffen dreigen bij misleid levende mensen, is ook een mensenrechten schending. De verslaving van het Westen aan de misleiding door DHK (De Heilige Koran) , maakt dat overheden en machten koste wat het kost, tegen God ingaan en geen kennis doorgeven inzake de beschikbare ParallelKoran.
Van de huidige mondiale wapenverkopen ($1.800 miljard per jaar! ) geschiedt 80% 'voor het geval er een gek komt strijden voor de zaak van Allah'. Wegens die misleiding is DPK voltooid sinds 2007-03-14 en sinds eind 2008 staat dat op mijn weblog.
De VML (Vrij Metselaar Loge) en wapenindustrie bestaan (menen zijzelf) uitsluiten ter stimulering van de vervangingsvraag, dus conflict oplossend vermogen wordt actief tegengewerkt. Sterker in NL wordt ieder verzoek tot grondig onderzoek tegen of van de VML meteen in de doofpot gestopt, waardoor er sprake is van klassenjustitie en de NL Grondwet met voeten getreden wordt.
In die NL Grondwet staat een uitzonderingsbepaling, art 119 over situaties waarin 'alleen op aandringen van Het Parlement of de koning tot opsporing moet worden overgegaan'. Dien ten gevolge kan de VML straffeloos de samenleving perverteren, want sinds 1854 is er pas 1x van die bevoegdheid gebruik gemaakt.
De Islamitische daders in handen van COA dienen geholpen te worden en 'de achtergehouden kennis' dient gedeeld te worden...maar dat scheel zo enorm veel vermijdbaar en overbodig leed, dat de leedhandel (wapenhandel) dan onherstelbare klappen denkt op te lopen?