#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Organisaties

Deel ‘De Oogst’ haakt af wegens nieuwe directeur

Bij Tot Heil des Volks (THDV) lijkt weer een directie crisis te zijn ontstaan. Omdat zij het niet eens waren met de aanstelling van de nieuwe directeur, de vrijgemaakt gereformeerde ds. Gert Hutten, trokken sommige medewerkers van ‘De Oogst’ – het blad van de stichting - zich terug. De directie zegt dat te betreuren.

Hans Frinsel, Krijn de Jong, Eveline de Boer en Kim ten Berghe verschillen met de Raad van Toezicht van THDV van mening over de aanstelling van Hutten. “Het doet pijn op deze manier afscheid van elkaar te moeten nemen”, zegt de directie (waartoe ook Arie Seip behoort) in een verklaring in het blad. Zij zegt de betrokkenen dankbaar te zijn voor de manier waarop zij zich jarenlang voor ‘De Oogst’ hebben ingezet. ‘Het profetische geluid waar De Oogst om wordt gewaardeerd, heeft ons hart’

Enkele malen eerder ontstond er deining over directeuren bij de organisatie. Jaren gelden werd Hans Frinsel als directeur ontslagen, waarna ook zijn vader Johan (de vorige directeur) stopte met diens medewerking aan ‘De Oogst’. Later kwam het weer goed tussen het bestuur van de stichting en deden de Frinsels weer loyaal mee. Bij de inmiddels van vereniging tot stichting omgebouwde organisatie werd later Martien Jan de Haan ontslagen, waarna ook diverse medewerkers het veld ruimden of daartoe werden aangespoord. De Haan meende dat de Raad van Toezicht op zijn stoel was gaan zitten.

Na een interim directie kwam wijlen Henk van Rhee als algemeen directeur bij ‘het Heil’, die vertrok omdat hij wethouder in Stichtse Vecht werd. Na zijn overlijden volgde de Amstelveense Jacqueline Koops hem op, die in haar woonplaats ook voor de ChristenUnie die functie had bekleed. Van Rhee was, na onder meer hoofd actualiteiten bij de EO te zijn geweest, als communicatie specialist bij die partij, voordat hij dus naar THDV vertrok.

In een interview in ‘De Oogst’ zegt Hutten, die overigens part time predikant in Arnhem blijft, dat genade en gerechtigheid voor hem kernbegrippen zijn. “God is een God die wil dat er recht geschiedt en dat we stem geven aan verdrukten”, zegt hij. Hutten beseft dat er rond zijn aanstelling onrust in de organisatie was. Een externe commissie van wijze mannen heeft volgens hem de situatie geanalyseerd en adviezen gegeven.


Reageren