#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Opinie

‘Evangelie Joden niet onthouden’

Wie vindt dat het Evangelie van Christus niet aan Joden moet worden gebracht, is eigenlijk terug bij de oude vervangingsleer, maar dat in een nieuw jasje. Hij zegt in feite: ‘Het evangelie is goed voor alle mensen, behalve voor de Joden.’ Dat schrijft directeur Ton Stier van de op Bijbelverspreiding onder Joden gerichte organisatie ‘Israël en de Bijbel’ in Het Zoeklicht. Van 23 tot en met 25 oktober leidt hij een studieweekend op het Brandpunt over ‘Het Evangelie verankerd in de Tenach en de Joodse Context’ (aanmelden bij www.hetbrandpunt.nl).

Op een toogdag van zijn organisatie beweerde de Britse zangeres en christin Helen Shapiro (foto) al eens dat wie weigert het Evangelie aan Joden te prediken zich in feite schuldig maakt aan antisemitisme. En Stier citeert onder meer de Messias-belijdende Jood David Stern, die in zijn boek ‘Het Evangelie is Joods’ hetzelfde zei. Net als de bekende predikant Baruch Maoz in Israël in diens boek ‘Beginnende van Jeruzalem’. Die schreef: ‘Waarom moet aan Joden het Evangelie worden gebracht? Dat is een pijnlijke vraag. Waarom zou het Evangelie niet aan Joden moeten worden gebracht? Zijn wij, Joden, geen mensen? Hebben wij geen Verlosser nodig? Hebben wij geen ziel die gered moet worden of zijn wij van redding uitgesloten?”

Sommige christenen menen dat zij wat de Evangelieverkondiging betreft sinds de Holocaust een toontje lager moeten zingen. Anderen hebben blijkbaar andere redenen. Hoe goed bedoeld ook, zegt Stier, “Gods Woord leert dat ‘het Evangelie een kracht van God tot zaligheid is voor ieder die gelooft, eerst de Jood, en ook de Griek’(Romeinen 1:16).”

Volgens Stier ligt het Evangelie al ingebed in de Hebreeuwse Tenach. Het is belangrijk niet Israël-centrisch, maar Christo-centrisch Gods plan te ontdekken dat Hij in en door de Zoon van David met Israël, de volken en de Gemeente zal voltooien, schrijft hij. “Dat wil je Joden toch niet onthouden?’


Reageren