#T Kerstgift Uitdaging
Enquête: 007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Ja Nee

Binnen/buitenland

Vluchteling drama: twee kanten van de medaille

Dagelijks zien wij de stromen vluchtelingen komen. Aan de ene kant denk ik dan: we moeten helpen, een beetje inschuiven, ondersteunen; dan doen we een goed bijbels werk.

Maar, er is ook een andere kant aan het verhaal. Hieronder vindt u eerst wat de stichting Gave op haar website vertelt over de Bijbel en vluchtelingen. Daaronder vindt u het verschrikkelijke verslag van een jonge vrouw die vanuit Hongarije naar Duitsland wilde reizen.

Graag zou ik u mening willen horen!
Hoe denkt u hier over?
Welke vragen of angsten hebt u?
Hoe moeten wij hiermee omgaan?

Leo Habets
Uitdaging

==========================================================

De Bijbel over vluchtelingen

Bijna zo lang als de wereld bestaat zijn er al mensen op de vlucht. De mens werd vanwege de opstand tegen God verdreven uit het Paradijs (Gen. 3:22-24). Totdat Jezus terugkomt, zal dit zo blijven. In de Bijbel komen we sinds de eerste mens veel verschillende soorten vluchtelingen tegen.

Vluchtelingen
Abraham, Isaäk en Jakob zijn alle drie tijdens hun leven gevlucht vanwege hongersnood (Gen. 12:10, 26:1, 42:1-2). Vandaag de dag zouden we hen economische vluchtelingen noemen.
Mozes is gevlucht omdat hij een Egyptenaar had gedood (Ex. 2: 11-15). Evenals David is hij een voorbeeld van een politieke vluchteling in de Bijbel.
Jezus is de meest bijzondere vluchteling in de Bijbel. Als baby moest Hij vluchten naar Egypte (Mat. 2: 13-15). Aan het einde van Zijn leven vluchtten zijn volgelingen bij Hem vandaan. Zelf gaf Jezus zich vrijwillig over aan de soldaten die Hem zochten.
Na Jezus’ dood werden de ontstane christengemeenten vervolgd en verstrooid (Hand. 8:1).

Gods zorg voor de vreemdeling
God vraagt van ons zorgzaam te zijn voor vreemdelingen. “En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u verblijft; u zult hem liefhebben als uzelf, want u bent vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de HEERE, uw God.” (Lev. 19: 33-34, zie bijvoorbeeld ook Deut. 10:17-18, Ez. 47:21-23)
Jezus vertelt zelf ook over vreemdeling zijn. Het goede dat je voor je naaste doet ziet Jezus alsof het voor Hemzelf gedaan is. Hierbij hoort ook het onderdak verlenen aan de vreemdeling (Mat. 25:25-36). Sommigen hebben hierdoor onwetend engelen geherbergd (Hebr. 13:2).

Gods plan in migratie
Doordat mensen vluchten of om andere redenen migreren ontstaan er twee soorten mogelijkheden voor de verspreiding van de Blijde Boodschap.
Als eerste reist het Evangelie met mensen mee naar anderen, zoals dat nu bijvoorbeeld in de zending gebeurt.

Het dienstmeisje van Naäman vertelt over de profeet te Samaria (2 Kon. 5: 2-4).
Naömi vertelt in Moab haar schoondochters over haar God (Ruth 1:16).
De verstrooide eerste christelijke gemeente trekt het land door en verkondigt het Evangelie (Hand. 8:4).

Als tweede trekken vreemdelingen naar plekken met mensen die het Evangelie al kennen.

Salomo bidt voor de vreemdelingen in Israël (2 Kron. 6: 32-33), hele volken zullen in Jeruzalem op zoek gaan naar de HEERE (Zach. 8: 20-22).
De kamerling hoort het Evangelie op de terugreis vanaf Jeruzalem (Hand. 8: 27-28).

Een groot deel van de vluchtelingen die naar ons land komen, is opgegroeid in een land waar vaak weinig christenen zijn en zendelingen moeilijk het Evangelie kunnen brengen. Juist zij komen naar ons land, waar vrijheid is om de liefde van God met hen te delen. Gave is daarom opgericht met het idee dat hier een opdracht ligt voor de Nederlandse christenen.

============================================================

Een reis in angst

Een blonde vrouw die perfect Arabisch spreekt en de Koran goed kent reisde undercover mee in een trein die volgepakt met moslim migranten van Hongarije via Oostenrijk naar Duitsland werd gestuurd. Voor een Hongaarse TV-programma getuigde ze dat de zogenaamde 'vluchtelingen' voor 90% uit jonge en middelbare mannen bestaan die maar over één ding met elkaar praten: hoe ze in de naam van Allah zouden gaan beroven en verkrachten (zie video).
 
Aida Bolevár ging met een gewone trein van Boedapest naar Wenen die door migranten werd bestormd. Beelden van precies deze volgepakte trein werden in heel Europa door de reguliere media getoond, maar wat er zich aan boord afspeelde werd zorgvuldig weggelaten.

'Ik heb 5 jaar in Arabische landen gewoond,' vertelde Bolevár. 'Ik spreek vloeiend Arabisch, ken de Koran van binnen en van buiten en daarom is het simpelweg onmogelijk van mij te zeggen dat ik iets tegen andere naties en religies zou hebben.'

'Ik was in Boedapest om vrienden te bezoeken. Toen ik (voor mijn terugreis) op het Keleti station (Budapest Oost) kwam, was ik geschokt door wat ik zag. Massa's Arabieren, smerig, ongewassen en luidruchtig, die weigerden mij toegang tot het station te geven. Ze riepen allerlei beledigingen in mijn richting en probeerden mij bagage af te pakken. Omdat ik zoals ik al zei perfect Arabisch spreek kon ik ieder woord verstaan.'

'Toen ik eindelijk op mijn trein wachtte zag ik wat er op het station gebeurde. Die mensen deden zonder schaamte hun behoefte, gewoon waar ze stonden. De vrouwen schreeuwden om zich heen, ze werden door hun mannen geslagen, niet door de politie, die hen niet één keer aanraakte.'
'Kinderen blèrden, er was een enorme afvalberg. De mensen kenden niet één Europese taal, maakten lawaai en schreeuwden, en alles waar ze aan konden denken was het stelen van de bagage van de reizigers en hen allerlei obsceniteiten toebrullen.'

'90% waren mannen tussen de 18 en 45, volkomen gezonde mannen, die van tijd tot tijd wildvreemde kinderen grepen en zich door het gewoel heen vochten, waarbij ze de kinderen als schild gebruikten.'

'Vier personen met kaartjes kwamen in mijn coupé. Wij ging met z'n vijven zitten, de rest van de wagons waren volkomen leeg. Binnen enkele minuten gebeurde er iets onvoorstelbaars: een massaal geschreeuw, de ruiten barstten – de situatie was verschrikkelijk. Als een zwarte wolk stortte een mensenmassa over ons heen. Er was ruzie, er waren vechtpartijen en andere afschuwelijke dingen.'

'Het kwam tot een hoogtepunt toen deze massa heel ontspannen met elkaar ging zitten praten en overlegden of ze ons zouden beroven of niet. Immers, beroven zou Allah bevallen omdat wij ongelovigen waren. Wat mij betreft was ik zonder twijfel rijp om verkracht te worden omdat ik niet als een zedige vrouw gekleed was, geen hijab droeg en dus geen moslim en daarom slecht was.'

'Toen stopte de trein. In het Duits en Engels werd omgeroepen dat de trein niet verder ging. Mijn vier medereizigers en ik, die kaartjes hadden, vochten ons een weg door de Arabische massa heen. Vervolgens wilden ze ons niet laten gaan en praten erover of ze ons zouden gijzelen.'

'Na te zijn gestopt werd de trein volkomen bestormd. Er verschenen nog meer illegalen die eten, brood, appels en allerlei koekjes hadden, wat ze allemaal op de vloer gooiden en vertrapten. Ze riepen steeds weer: GELD! Geef ons geld! Ze grepen mensen vast en probeerden waardevolle spullen te stelen. Ze pakten hun bagage, lieten hen er niet door, duwden en scholden hen uit.'

'Al deze immigranten willen enkel Europese uitkeringen. Niet één van hen is van plan om een beroep te leren of zich ergens mee bezig te houden. Dus waarom was men zo verrast over die aanslag in de Thalys? Deze mensen zijn precies dezelfde die Europa in naam van tolerantie opneemt. Voordat we hen toelaten stel ik voor dat wij eerst Arabisch leren, zodat we begrijpen en zien dat zij ons in ons gezicht toelachen, maar achter onze rug op ons spugen. Ik heb dat met mijn eigen ogen gezien.'

Reageren


Wim

08-05-2017 01:51
Kwam deze site tegen. Inmiddels anderhalf jaar en vele verschrikkelijke aanslagen verder. Zweden rape capital van de wereld. Duitsland ontwricht. Christenen openlijk bedreigd in AZC's. En zielige vluchtelingen die, eenmaal een vergunning op zak, op vakantie gaan in hun 'gevaarlijke' land van herkomst.
En wat deed Denis? Bij gebrek aan argumenten de boodschapper demoniseren. Ook dat zien we vandaag nog steeds. Ja, de boodschappers worden zelfs voor het gerecht gedaagd en de alternatieve media worden gemuilkorfd.
En zo rennen we onze ondergang tegemoet. Maar niet ongewaarschuwd, Denis!

Marike

13-10-2015 02:45
Dit artikel is voor mij een bevestiging: Islam heeft Europa op het oog en wil zich daar vestigen.
De jonge vrouw Aida heeft het allemaal goed 'gezien'.

Sinds 1977 woon en werk ik in Israel, met name in Oost-Jeruzalem en ook de Westbank.
In 1980 werd het bovenstaande mij heel duidelijk bij het bezoek aan een Moslim familie.
Europa zal onder het juk van de Islam komen.....en alle vrijheid zal ons worden afgenomen!
Dit heeft Islam al jarenlang op haar agenda staan.

Mijn generatie (1946) zal het niet meer zodanig meemaken maar wel mijn kinderen en kleinkinderen, tot mijn grote verdriet.

Onze regering, samen met de andere Europese leiders zijn stekeblind en willen/kunnen niet zien wat ze binnenhalen.

Moge God hun ogen openen nu het misschien nog niet te laat is en deze stroom aan banden kan worden gelegd.

Theo

10-10-2015 10:10
Beste Denis , in mijn Bijbel staat : „Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,“
??Matteüs? ?5:44? . Menselijk gezien is dat niet mogelijk , dat kan alleen doordat Jezus je daarvoor de kracht geeft . ( Corrie ten Boom heeft op deze manier haar kampbeul vergeven ) . Jezus heeft echter ook gezegd " meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het Zwaard . Mat 10:34 . Hij noemde Farizeers "adderengebroed" en joeg de geldwisselaars uit de tempel met een zweep . In de 2e Wereldoorlog waren mijn ouders blij dat de Engelsen en Amerikanen ons land bevrijdden van de goddeloze Hitler en dat gebeurde met geweld helaas . Wij hoeven niet het kwaad te omarmen onder het mom onze vijanden te moeten liefhebben . Dat is wat de Bijbel noemt " dwaas" Het grootste deel van de zogenaamde vluchtelingen , zijn geen vluchtelingen in deze zin . De imam van de Al Aksa moskee en Erdogan van Turkije noemt hen soldaten van de Islam wat ze in werkelijkheid ook zijn . Hitler schreef in Mein Kampf precies wat hij van plan was te doen. Niemand hoefde dus verbaasd te zijn over wat daarna is gebeurd . Erdogan en de ware moslims zeggen ook duidelijk wat ze van plan zijn en laten wereldwijd zien dat ze het menen en Europa haalt ze binnen en verwelkomt ze en pampert ze ten nadele van de eigen bevolking . Dat is toch de wereld op zijn kop stellen ? Nogmaals ook ik ben van mening dat echte vluchtelingen geholpen moeten worden , maar wat nu gebeurd kan niet onder de noemer gebracht worden van " hebt uw vijanden lief " Als de huidige staat Israel zo dacht waren ze al lang allemaal vermoord en in zee gedreven , wat Kameini van Iran overigens iedere dag uitspreekt . Ik wens elke Christen die dit leest Gods Zegen en heel veel wijsheid en onderscheidingsvermogen . Prijs de Heer , want Hij is Goed !

Denis

10-10-2015 12:37
@Theo als christen zou je de woorden van Christus hoog moeten houden. Die zij het volgende over vijanden;

(Mattheüs 5:44) 44?Ik zeg U echter: Blijft UW vijanden liefhebben . . .

(Lukas 6:35, 36) 35?Blijft daarentegen UW vijanden liefhebben en blijft goeddoen en lenen [zonder rente], zonder te hopen iets terug te krijgen, en UW beloning zal groot zijn, en GIJ zult zonen van de Allerhoogste zijn, want hij is goed jegens de ondankbaren en goddelozen.?36?Blijft barmhartig worden, zoals UW Vader barmhartig is.


Paulus zei verder;

(Romeinen 12:20) Maar „indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem iets te drinken;


Peter

09-10-2015 09:11
Ter info, het lijkt of Het Laatste nieuws als enige krant er iets over durft schrijven.

http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2481587/2015/10/07/Activiste-moest-van-organisatie-zwijgen-over-verkrachting-door-groepje-vluchtelingen.dhtml?show=art

Theo

09-10-2015 08:43
Hoe dom kan je zijn met zo'n reaktie. In de nazi tijd noemde Hitler dergelijke mensen " nuttige idioten" Israël vocht in de bijbel tegen goddeloze naties . De Amelekieten en Assyriërs ( een van de wreedste volken ) werden aangevallen en niet uitgenodigd . Islamisten ( Isis ) zijn met deze vijanden te vergelijken . Wij hebben als christenen niets gemeen met de Islam . Islam is de antichrist per definitie . Wij moeten het evangelie brengen aan moslims maar we hoeven onze vijanden niet uit te nodigen onze landen onveilig te maken en open te stellen voor de islam . Wat er momenteel gebeurd is een moslim invasie en die wordt nog gestuurd ook ( uit Turkije ) . Echte vluchtelingen moeten worden geholpen ( christenen) dat spreekt vanzelf . Wanneer gaan de ogen open ?? Dat is mijn verzuchting .

Peter

09-10-2015 08:28
Van meerdere kanten hoor en zie je dezelfde berichten, ook uit Duitsland hoor je dat meisjes en vrouwen in de buurt van de vluchtelingenkampen meegesleurd en verkracht worden. Christenen uit de oorlogsgebieden zijn in de kampen hun leven niet zeker.
Politiefunctionarissen (in Duitsland) vrezen voor een burgeroorlog, omdat de politie het geweld in de kampen niet meer de baas kan.
Het lijkt er steeds meer op dat het dreigement van IS dat zij 10.000den strijders Europa zou binnenbrengen waarheid is geworden.
En elke opmerking die de islam in een slecht daglicht kan stellen wordt verstikt: dat is "discriminerend". Hopelijk is het nog niet te laat als de ogen van de bevolking opengaan. We koesteren een adder aan de borst!

Peter

09-10-2015 08:12

Denis

09-10-2015 04:58
De bijbel is helder hoe wij met medemensen moeten omgaan https://religieusredeneren.wordpress.com/2015/08/28/de-wereld-op-de-vlucht/

Denis

09-10-2015 04:55
Het filmpje van de vrouw komt van een rechts-extremistische zender uit een land wat bestuurd wordt door rechts-extremisten.