#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Binnen/buitenland

CAMA Nederland viert 60-jarig bestaan

Zendingsgenootschap Stichting Cama, de Nederlandse tak van de internationale organisatie Christian and Missionary Alliance, bestaat 60 jaar. Dat wordt op 13 juni (10.00 tot 15.00 uur) gevierd bij de oudste CAMA gemeente van het land. Die ontstond veertig jaar geleden in Den Bosch. Daar spreekt op de jubileum dag voorzitter Arie Verduijn van de Alliance World Fellowship (AWF), het wereldwijde verband van de CAMA.

Oorspronkelijk bestond in Nederland de CAMA wel als zendingsorganisatie, maar niet als koepel van gemeenten, zoals in Amerika en andere landen. Sommigen binnen de organisatie, onder wie ook zendelingen, vonden dat niet nodig, mede doordat zij – werkend onder de CAMA-koepel – waren uitgezonden door tot andere denominaties behorende gemeenten. Maar twintig jaar later kwam er toch ook een gemeentelijke tak. Samen met (onafhankelijke) baptistengemeenten vormt de CAMA nu de denominatie ABC (Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten). Verwacht wordt dat de Unie van Baptisten zich daarbij binnenkort aansluit.

Het thema van de in de Evangelische Gemeente Parousia (‘s-Gravensandestraat 1b in ’s-Hertogenbosch) te houden jubileum dag is: ‘All of Christ for all people’. Er is onder meer samenzang en een optreden van gospelzanger Cissa uit Senegal. Verder zijn er diverse seminars waarin dieper wordt ingegaan op onder meer de C van CAMA, het christen-zijn en hoe Christus meet gestalte krijgt in de levens van gelovigen. Maar ook over de M van missionair zijn. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een apart programma.

De Christian And Missionary Alliance ontstond in 1887 in Amerika door een fusie van door de interkerkelijke organisaties Christian Alliance en de Evangelical Missionary Alliance en werd geleid door de presbyteriaanse predikant Albert Benjamin Simpson. Die raakte betrokken bij de opkomende pinksterbeweging. Er ontstonden enige interne spanningen en de CAMA distantieerde zich destijds van sommige in de pinksterbeweging voorkomende leringen, zoals die over tongentaal. Een kerkgenootschap werd de CAMA in de USA pas in 1956.
In Nederland kwam de organisatie voort uit het werk van rev. Willem Könemann, een man met een sterk zendingshart. Die was in 1937 met zijn vrouw uitgezonden uit Nederland naar Lombok in het toenmalige Nederlands Indië, waar zij tijdens de tweede Wereldoorlog door Japanners werden opgepakt en in een kamp gevangen gezet. Na een verlof in de VS keerden zij in 1948 terug naar Nederlands Indië en stichtten een Bijbelschool. Twee jaar later moesten zij door de in het kamp aangetaste gezondheid van ds. Könemann naar Nederland terugkeren, waar hij op verzoek van de CAMA zendingskandidaten ging werven. Die werden in het begin vooral uitgezonden naar Nieuw Guinea. Jarenlang was de zendingsorganisatie CAMA gevestigd in een groot gebouw, Parousia genaamd, in Wassenaar, dat ook als conferentiecentrum diende, met Könemann als directeur. Op het ogenblik heeft zij haar hoofdkantoor in Driebergen.

Uit zendingswerk kwam in Nederland op den duur toch gemeentevorming voort. De ontstane gemeenten verenigden zich in 1980 onder de koepel ‘Alliantie van Evangelische Gemeenten Parousia’. De eerste ervan was dus de Evangelische Gemeente Parousia Den Bosch, gesticht in 1975. Het kerkgenootschap staat nu min of meer los van de zendingsorganisatie, al zijn ze wel nauw met elkaar verbonden. Er zijn intussen 55 ABC gemeenten.


Reageren