#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Ja Nee

Binnen/buitenland

Studiedag ‘Jezus volgen en bekendmaken’

Zaterdag 31 oktober organiseert de Evangelische Theologische Academie (ETA) een studiedag met als thema: Jezus volgen en bekendmaken – de integrale missie van de kerk in de wereld. Spreker is Evert van de Poll, hoogleraar godsdienstwetenschap en missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. De studiedag is onderdeel van de opleiding Missionair Werk van de ETA.

Tijdens de studiedag zal Evert van de Poll het thema in drie lessen uitwerken. “In de eerste les trek ik een lijn door de geschiedenis heen, tot aan het zendingscongres in Kaapstad (2010) en leg ik uit hoe er een heel nieuw idee van zending is ontstaan dat in vrijwel alle stromingen van het christendom ingang heeft gevonden. Vervolgens gaan we ontdekken dat missie niet pas begint bij het zogenaamde evangeliemandaat in Mattheüs 28 (‘maakt alle volken tot mijn discipelen…’), maar op de eerste bladzijde van de Bijbel, met het scheppingsmandaat. Zo trekken wij een lijn van de missie van de mens, via de zondeval en het verlossingsplan van God, naar de missie van het volk Israël, Jezus, en de opdracht ‘navolgers van God’ te zijn. Ten slotte vatten we in de derde les de verschillende missionaire opdrachten samen in vier missionaire mandaten.”

Studiemodule Evangelistiek
Tijdens de studiedag wordt ook de nieuwe studiemodule ‘Evangelistiek’ gepresenteerd. Deze studiemodule is geschreven door Evert van de Poll en geredigeerd door Laura Dijkhuizen (docent en coördinator opleiding Missionair Werk). Bezoekers van de studiedag kunnen de module daar met korting aanschaffen.

Amersfoort
De studiedag vindt van 10:30 tot 16:30 uur plaats in de ‘Martuskerk’, Copernicusstraat 18 in Amersfoort. Studiepashouders van het Evangelisch College kunnen gratis aan de studiedag deelnemen. Ook geïnteresseerden zijn van harte welkom. Voor hen bedragen de aanmeldingskosten
€ 25,00. Aanmelden kan via: www.eta.nl/studiedagMW2015.html.


Reageren