#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Christenvervolging

Wereldwijde vervolging van christenen

De katholieke organisatie ‘Kerk in nood’, die zegt wereldwijd christenen te ondersteunen die vervolgd of onderdrukt worden, publiceerde deze week het rapport ‘Persecuted and Forgotten 2015’ (Vervolgd en vergeten 2015). Hier een korte weergave van dat rapport.

Persecuted and Forgotten 2015
Het christendom lijkt te verdwijnen uit belangrijke delen van het Midden-Oosten. Dat blijkt uit het rapport 'Persecuted and Forgotten?' waarin Kerk in Nood de wereldwijde vervolging van christenen belicht.

Het rapport van Kerk in Nood brengt het lot en lijden onder aandacht van christenen die tussen 2013-2015 om hun geloof zijn onderdrukt. Een conclusie is dat als de uittocht van gelovigen uit Irak zich op het huidige niveau voortzet, alle christenen binnen vijf jaar uit het land zijn verdwenen. Een nog grotere uitputtingsslag wordt opgemerkt in Syrië. Daar is het aantal gelovigen sinds het begin van de oorlog gedaald van 1,25 miljoen naar 500.000. Het rapport beschrijft een "religieus gemotiveerd etnische zuivering" van christenen door islamitische terreurgroepen, vooral in Irak en Syrië, maar ook in delen van Afrika.

Zicht op vervolging
Het onderzoek concentreert zich op het Midden-Oosten en op landen als China, Egypte, Eritrea, Nigeria, Noord-Korea, Pakistan, Soedan en Vietnam. Het uiteindelijke rapport, dat is gebaseerd op ooggetuigenverslagen en getuigenissen, concludeert dat sinds 2013 de situatie voor christenen is verslechterd in 15 van de 19 onderzochte kernlanden. In 10 landen - meer dan de helft - is de vervolging gerangschikt als "extreem." Dit tegenover vier landen in de laatste editie van het rapport Persecuted and Forgotten?, dat de periode 2011-2013 bestreek.

Het rapport ziet islamisme als de grootste bedreiging, maar wijst ook op toenemende problemen die worden veroorzaakt door andere extremistische religieuze groeperingen - militante vormen van het hindoeïsme, jodendom en het boeddhisme – waarvan aanvallen in aantal en hevigheid toenemen. Totalitaire regimes zetten de Kerk in toenemende mate onder druk, waarbij vooral christenen in China, Eritrea en Vietnam ernstig bedreigd worden. Het rapport merkt op dat veel christenen niet zozeer worden vervolgd vanwege hun geloof, maar eerder vanwege hun vermeende banden met het Westen en de associatie van het christendom met kolonialisme.

"Een schokkende lezing"
Hoofdredacteur John Pontifex beschrijft het rapport als "een schokkende lezing voor schokkende tijden. Een culturele genocide van christenen wist de aanwezigheid van gelovigen uit in grote delen van het Midden-Oosten, de bakermat van de Kerk. Maar het rapport legt niet de volledige schuld voor vervolging van christenen bij extremistische islam. Persecuted and Forgotten toont aan dat veel problemen voortkomen uit niet-islamitische extremistische - nationalistische - geloofsgroepen en historisch communistische totalitaire regimes." Het rapport stelt dat het verdwijnen van christenen uit het Midden-Oosten en elders een klap betekent voor de relaties binnen hun gemeenschappen, omdat christenen vaak als bruggenbouwers fungeren in hun in toenemende mate gefragmenteerde samenlevingen.


Reageren