#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Opinie

Strijd om de schepping

Onlangs, op een symposium, dat werd georganiseerd door de EH en uitgeverij Jongbloed, vroeg theoloog drs. Reinier Sonneveld zich af of er wel een letterlijke zondeval is geweest. Ook twijfelde hij aan een letterlijke Adam en Eva. Hij acht het mogelijk dat er een groep mensen was die heeft gefaald.

Biofysicus prof. dr. Cees Dekker, ook één van de sprekers op dat symposium, gelooft dat God de evolutie in gang heeft gezet. Hij geeft eerlijk aan dat hij met de evolutietheorie ook niet alles kan verklaren.

Dirk van Genderen is het met die zienswijze niet eens. Hij schrijft: Ik geloof dat God alles geschapen heeft in zes dagen. Waarom? Omdat Hij dat zelf zegt in de Bijbel, Zijn eigen Woord.

Klik hier om zijn artikel te lezen.

Wat is uw mening?

Reageren


Denis

17-10-2015 10:02
Wat God er echter niet bij zei was of die scheppingsdagen uit Genesis moeten worden opgevat als menselijke dagen van elk 24 uur. Het Hebreeuwse woord j?m wat vertaald wordt met dag kan duiden op veel langere tijdsperioden. Het is dus figuurlijk taalgebruik geweest wat gewoon verschillende scheppingsperioden en stadia aanduidde.

In het Nederlands heb je ook zulk taalgebruik. Zo kan iets dat plaats vindt in 'de dageraad' van iemands leven een periode van meerdere jaren beslaan.

Paulus bevestigt dit ook in Hebreen 4:1-10 waarin hij aangeeft dat Gods rustdag nog steeds voortduurt en dat zei hij minstens 4000 jaar nadat die 7de dag uit het Genesis verslag was begonnen.