#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Binnenland

Paus vraag vergeving voor schandalen

De paus heeft vergeving gevraagd voor een aantal schandalen in het Vatikaan en Rome. Hij specificeerde de gebeurtenissen niet, hoewel het vertrek van een homoseksuele geestelijke eerder deze maand wel door zijn hoofd moet hebben gespeeld. Paus Franciscus deed zijn uitspraken gedurende de wekelijkse algemene audiëntie op het Sint Pieters Plein.

Monseigneur Krzysztof Charamsa verklaarde de dag voordat de Vatikaanse synode, een bijeenkomst van bisschoppen over gezinszaken, werd geopend gelukkig te zijn in een homoseksuele relatie. Dat leidde in het Vatikaan tot boosheid en werd door woordvoerder Federico Lombardi ernstig en onverantwoordelijk van de priester genoemd. Charamsa werd onmiddellijk van zijn post verwijderd in de congregatie der geloofsleer, de leerstellige tak van het Vatikaan.

Maar de paus kon op meer recente dingen doelen, zoals de uitgelekte, aan hem gestuurde brief, van dertien conservatieve kardinalen, waarin werd gewaarschuwd voor plannen van progressieve bisschoppen om tijdens de synode de opvattingen van de Kerk over gezinszaken te veranderen.

In Rome valt u ook te beluisteren dat de paus zinspeelde op het stadsbestuur, waarbij het Vatikaan aandringt op te schieten met het werk dat moet worden gedaan voor de viering van het jubileumjaar van de kerk, dat in december begint. Er worden miljoenen pelgrims in Rome verwacht gedurende het jaar.
De stad verwacht nogal wat besluiteloosheid nu na een reeks schandalen burgemeester Ignazio Marino, voorstander van het homohuwelijk, is ontslagen.
De paus heeft commentaar geleverd op het feit dat hij zich katholiek noemt.

En dan is er nog de zaak van de monnik in Rome die ervan wordt beschuldigd met gebruik van drugs thuisloze mannen seksueel te hebben misbruikt.

Reageren


van den Berg

19-10-2015 11:38
De Rooms Katholieke kerk is zoals altijd vaag. Vergeving vragen, sussen. Duidelijke standpunten die het niet zijn. Religie en politiek, strategie om te heersen. Vernieuwing die geen vernieuwing is. En als er vernieuwd word zijn het oude en vaak ook nog eens zaken die in strijd zijn met Gods Woord in de Bijbel. De Roomse kerk loopt over modderpaden. De 'plaatsvervanger van de Zoon van God' bezet nog steeds een troon die hem niet toekomt.