#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Opinie

‘God herstelt Israël nu niet’

Hoewel hij het met veel van Steven Paas’ boek ‘Liefde voor Israël nader bekeken’ niet eens is, bewondert Christian Stier het dat die auteur Israëlvisies in beweging probeert te brengen. Stier schrijft dat in IB Magzine, het blad van de op Bijbelverspreiding onder Joden gerichte organisatie ‘Israël en de Bijbel’. Paas durft onder meer kritisch te zijn over de huidige staat Israël. Judaïsering en Israëlverheerlijking, zegt hij.

Stier deelt de moeite die Paas heeft met zogenoemde christenzionisten, die de nu bestaande staat Israël verheerlijken, een seculiere staat, die over het algemeen met God geen rekening houdt. “Net als Paas geloof ik dat God Israël nu niet aan het herstellen is. Christus’ wederkomst volgt op de bekering van Israël. Hij zal het Koninkrijk herstellen en onder Zijn heerschappij zal Israël hersteld worden.”

De nu bestaande staat Israël is weliswaar door profeten voorzegd, maar daarmee nog niet Gods wil. Er moet, schrijft Stier, een deel van het volk in het land zijn, want anders kan Zacharia 14 niet in vervulling gaan. Daar staat dat ‘alle heidenvolken zich verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem’, waarbij Christus komst voor het in tweeën scheuren van de Olijfberg zorgt, zodat het volk in Jeruzalem kan ‘vluchten in het dal mijner bergen’.

Stier: “Aan deze moeilijke tijd, die zich langzaam maar zeker voor onze ogen voltrekt, gaan christenzionisten totaal voorbij en zien achter elkaar Messiaanse beloften in vervulling gaan.”

Overigens mist ook Paas dat profetisch zicht, maar dat kan volgens Stier niet anders voor iemand die profetieën uitsluitend ziet als geestelijk en reeds vervuld acht (door de komst van Christus). Hij is het er trouwens wel met Paas eens dat de kerk haar verantwoordelijkheid moet nemen in het brengen van het Evangelie naar de Joden.


Reageren