#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Opinie

Geen christelijke angst voor Mohammeds zwaard

Angst voor de toenemende overwegend islamitische vluchtelingenstroom moeten christenen eigenlijk niet hebben, zegt Feite ter Velde in Het Zoeklicht. “Wat biedt dit grote mogelijkheden. Zonder woorden kunnen we moslims hier de liefde van Christus tonen in praktische hulpverlening.” Iedereen kan in eigen woonomgeving iets doen, schrijft hij, verwijzend naar gezinnen die vluchtelingen thuis uitnodigden. Zelf kocht hij voor een meisje een pop die zij zag toen het gezin waartoe zijn behoorde over een markt liep, maar de vader geen geld ervoor had. “Ik was de hele dag blij dat ik die pop voor dat meisje had gekocht en die aan haar had gegeven. Ze straalde en de ouders ook.”

Om vindingrijkheid bidden en zendeling in eigen land worden, is volgens hem een optie. Plaatsvervangend past gelovigen schaamte voor degenen die vluchtelingen al bij voorbaat bestempelen als dieven, verkrachters en uitbuiters, vindt hij.

Met kennelijk instemming citeert de schrijver Angela Merkel, die vindt dat Duitsers geen angst voor vluchtelingen moeten hebben. ‘Gaat u weer naar de kerk en leert u weer uw geloof te belijden’, zei ze.
Ter Velde: “Dit is een grote waarheid. De ondergang van het christelijk geloof in het Midden-Oosten en Noord-Afrika door de opkomst van de islam had vooral ook te maken met het verval van de kerk in die tijd. Het zwaard van Mohammed was doeltreffend om een kwijnende kerk het onderspit te doen delven.”

Hij heeft weinig goede woorden voor Geert Wilders en de zijnen, die volgens ter Velde een grote mond hebben over het christelijke karakter van ons land. “Maar de vraag is óf en wát hij afweet van het christelijke geloof en haar innerlijke kracht. Het benoemen van verworvenheden in onze liberale en goddeloze samenleving zijn slechte voorbeelden. De innerlijke kracht van het geloof in de Schrift betekent concreet dat ‘Hij die in ons is sterker is dan die in de wereld is’.”

Reageren


Jan

25-10-2015 02:48
De schijver heeft wellicht een punt, maar ik vraag me af waarom dit nu, bij deze nieuwe influx aan islamitische immigranten die deels onder valse voorwendselen meeliften met een instroom aan vluchtelingen door hem en enkele politici en kerkleiders te berde wordt gebracht terwijl deze mogelijkheid al lang bestond.
Het aantal islamitische bekeerlingen uit AZCs is, Perzen misschien daargelaten, beperkt mede door de overheidsgesanctioneerde islamitische repressie in de AZCs.
De 'neutrale' overheid houdt, uit vrees voor de zeer mondige, brutale moslims (die op dit punt de nederlandse wetgeving juist wel goed kennen) scherp toezicht op christelijk bezoek in AZCs. Opdat ze maar niet van hun geloof af zouden vallen.
Waarom denkt de schrijver dat dit nu anders zou worden? De wens lijkt de meester van de gedachte. Voorlopig zijn deze immigranten mohammedaan en hebben we het te stellen met hun eis om hun eigen cultuur en afgodsdienst te bestendigen, danwel te mogen uitbreiden (want iedereen is toch gelijk?). Daarop heeft de overheid onvoldoende effectief antwoord en worden gelovige Christenen buiten de deur gehouden.

Bedankt voor de pop, leuk die man, was hij maar moslim, is ook een mogelijke islamitsiche gedachte, want ondanks alle leukigheden is Europa een zondig gebied en dat behoeft verandering.
Waarom deze missionarissen niet naar de rijke arabische buurlanden trekken? Daar zijn de mensen al onderworpen. Nu is Europa aan de beurt. Deze gedachte wordt door de meeste opiniemakers, politici en kerkleiders als absurd (=door angst ingegeven) verworpen; de islam is inherent absurd.