#Tb 15 euro gift
Enquête: 102-Mogen christenen organen afstaan? Ja Nee

Overdenking Peter

Twijfel

Op een zondagavond laat viel ik midden in een tv programma van Andries Knevel die in gesprek was met kinderboekenschrijfster Corien Oranje. Deze aflevering bleek een herhaling van 5 april 2015. Corien vertelde dat ze bezig was om samen met natuurwetenschapper Cees Dekker een boek te schrijven over geloof en wetenschap. Iets duidelijker gezegd: schepping en evolutie samen te laten gaan in de Bijbel voor de lezersgroep van 10 tot 14 jarigen. Inmiddels is het boek uit en heeft al de nodige reuring teweeg gebracht in christelijk Nederland. De bedoeling van de schrijvers is om naast het scheppingsverhaal ook een portie evolutieleer te koppelen zodat beide samenvallen in een geheel. Dan is geloof en wetenschap mooi samengevoegd tot een geheel. Zo kunnen de jonge kinderen, en met name deze uit een christelijk nest, beter beslagen ten ijs komen wanneer ze op het vwo en universiteit terecht komen.

De in mijn ogen grote verpersoonlijking van de geloofstwijfel, Andries Knevel, kreeg aan zijn tafel een mede twijfelaar. Hij genoot zichtbaar toen Corien op zijn vraag: ‘Twijfel je weleens?’ bevestigend antwoordde. Ah, zag je hem vergenoegd denken. Ik ben niet de enige. Ik heb er een lotgenoot bij. Vergeef mijn verbindende denken, misschien zit ik verkeerd maar ik kwam tot een opmerkzame overeenkomst tussen beide christenen. Beide hebben theologie gestudeerd. De een meen ik aan de vu en de ander in Kampen. En veelal is de methode van de universiteiten dat ze jou als jong christenstudentje uit de polder, je bestaande geloofsfundamenten onderuithalen om je zogenaamd aan het denken te zetten. Waarna men, middels andere godsdienststudies en denkstromingen, de nodige twijfel in je jonge geloofsleven zaait. Zo komen er predikanten in kerken te staan die een vreemd soort van vervormd christendom belijden. Als je aan deze studenten zou vragen of ze wederom geboren zijn, kijken ze je meestal aan van, waar heb je het over. Ik pleit daarom ook voor een wederom geboren zijn criterium, voordat je een verwrongen beeld opgediend krijgt. Geloof is namelijk niet alleen een bundel theoretische opsommingen. De Bijbel is niet zomaar een literair boek dat te vergelijken is met een koran of een hindoegeschrift. U ziet ik schrijf Bijbel met een hoofdletter omdat ik geloof dat het Gods woord is van a tot z.

Andries vroeg dan ook: ‘Twijfel je weleens?’ Waarop zij antwoordde: ‘Ja, ik twijfel regelmatig. Twijfel hoort er voor mij bij, bij geloven. Je kunt God toch niet zien, dus… Vanaf mijn 15e heb ik gewoon getwijfeld.’ Aldus Corien. Nou schrijft de broer van de Here Jezus, Jacobus, in zijn brief dat, ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.’

Ik heb het nodige in mijn leven meegemaakt, en veel begrijp ik ook niet van Gods handelen in de wereld, maar dat heeft totaal geen invloed op mijn zekerheid van geloven. Twijfel ken ik niet, ik begrijp alleen niet alles. Ik citeer nu de komende regels uit “Het Leven” bij de Jacobus brief vers 6. “Twijfel is een houding van de geest, waardoor je er niet helemaal van overtuigd bent dat Gods weg de beste weg is. Twijfel springt voortdurend heen en weer tussen eigen gevoelens, wereldse ideeën en Gods geboden. Het geneesmiddel voor een twijfelende geest is een volledige, hartelijke toewijding aan de betrouwbare weg die God wijst.” Blijf dus dicht bij wat de Bijbel en dus Gods woord u leert en bovenstaand geneesmiddel zal u helpen.

Reageren


Theo

28-06-2019 10:31
Amen !! Volmondig Amen !

BASTIAAN

28-06-2019 09:37
Ik zou de zeer geleerde heren Knevel en Dekker niet willen typeren als twijfelaars, eerder als ongelovige Thomassen.

Was het niet Marx die in zijn Communistisch Manifest en Das Kapital de Twijfel verheerlijkte? Twijfel aan alles werd later een communistisch Dogma!

Alle gelovigen, wereldwijd, beleden tot de Franse Revolutie 1789 de geschiedenis van de Schepping [Genesis 1-3] in hun Bijbels en Geloofsbelijdenis…[Haydn deed dat ook] TOTDAT…er ene atheïst, een geflopte dominee, genaamd Charles Darwin kwam die in zijn boeken/pamfletten een heel ander verwarrend verhaal vertelde over het Ontstaan Der Soorten en de afkomst van de mens. De mens was een veredelde Aap volgens hem. A.R. Wallace en T.H. Huxley stonden hem daarbij terzijde.

ER IS NIETS NIEUWS ONDER DE ZON: PREDIKER 1:9.
Over het ontstaan der soorten werd al door verwaande Grieken en Romeinen van gedachten gewisseld
in Paulus’ tijd: Dat kunnen we al lezen in 1 Corinthe 15 als Paulus met de gelovigen van Corinthe in debat is over de oorsprong van het leven!

1 Corinth 15:39 Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is Anders dan dat van Beesten, en het vlees van
Vogels weer anders dan dat van Vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemels is Anders dan die der aardse. De glans der zon is Anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de
andere in glans.

Daarom kunnen we nu al vaststellen dat voorstanders van de evolutietheorie tot op deze dag met de vraag blijft zitten naar de tussenvorm tussen reptiel en zoogdier. Nooit is die tussenvorm gevonden, laat staan de schakel tussen de Aapachtige en de Mens.

Darwin...Wie waren zijn tijdgenoten? Darwin, werd geboren tijdens de Franse Revolutie waar God dood werd verklaard, en de Bijbel een verboden boek was, vooral
tijdens het schrikbewind 1793-1795. Jezuïeten waren al eeuwenlang vijanden van de Bijbel [plaatsten dit Boek der Boek op Index verboden boeken 1563] waren verheugd en lachten in hun vuistje!

Spinoza, Descartes, Voltaire, Darwin, Marx, Hess, heel hun denken infiltreerde in elke vorm van onderwijs, wetenschap, lectuur, literatuur en publicaties over kosmologie, geografie en geschiedenis.

Voorts in kinderlectuur, video- en televisie en you-tube productie. Tekstboeken over evolutie nemen een belangrijke plaats in in Bibliotheken en lectuurlijsten van Scholen en Universiteiten. Met inbegrip van biologie, theologie en astronomie.

Het doel van veel wetenschappers is de bovennatuurlijke verklaring van God en de Bijbel te elimineren." Citaat van Darwinisme in het licht van de Bijbel. J.I van Baaren. Moria.

Wat leert de geschiedenis? Afvalligheid van geloof in God, Zijn Woorden Schepping, eindigt vaak in wanhoop las ik in de kerkgeschiedenis!!! Dat zagen we vooral in het wanhopige levenseinde van verwaande Voltaire de filosoof en godslasteraar, een van de grondleggers samen met Rousseau van de zeer bloedige Franse Revolutie van 1789. Dus de heren Knevel en Dekker zijn gewaarschuwd!

WAANZIN TEN TOP: DARWIN, Atheïst en Bedrieger [wegens zijn plagiaat] werd toch bijgezet/begraven in de
WESTMINSTER ABBEY IN LONDEN! Het is toch een Gotspe dat een vrijdenker/atheïst als Darwin bijgezet werd in de Westminster Abbey Londen waar Vele Grote Geloofshelden begraven liggen?

Jeshua geloofde wel in de Schepping zoals Genesis 1-3 dat verwoord. Lees Mattheus 19 maar...

Matteüs 19:4 Jeshua antwoordde [de Farizeeën] en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de SCHEPPER hen van den beginne als Man en Vrouw heeft gemaakt?

5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder
verlaten en zijn vrouw aanhangen en Die Twee zullen tot één vlees zijn.

6 Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, [GENESIS 3] scheide de mens niet.

De heren Knevel en Dekker zouden NOOIT meer een kansel of podium mogen beklimmen om hun ongeloofs-theorieën daar te verkondigen/spuien.

Zij konden niet ingaan wegens hun ONGELOOF, leert Hebreeën 3:19. Lees ook Psalm 50.