#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Voedselpaketten voor Oost Europa

In landen als Armenië of Moldavië leven mensen ver beneden de armoede grens. Voor hen geldt de dagelijkse strijd om eten. Ze leven in grote onzekerheid en angst of er morgen wel wat te eten is.

De stichting Mensenkinderen biedt, in samenwerking met lokale kerken, hulp door vier aaneensluitende maanden een voedselpakket te geven aan gezinnen die vanwege de armoede onvoldoende te eten hebben. De boodschappen worden lokaal ingekocht zodat óók de plaatselijke economie een steuntje in de rug krijgt. Suiker, olie, meel, rijst, de voedselpakketten zijn nauwkeurig samengesteld.

Klik hier voor meer informatie of om een voedselpakket voor uw rekening te nemen.


Reageren