#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Buitenland

Oprah Winfrey ziet Jezus niet als dé Weg

Oprah Winfrey mag de laatste weken dan enkele malen hebben verteld dat de Bijbel invloed op haar leven heeft gehad en God haar vreugde geeft, onduidelijk is een beetje over welke god zij het heeft. Dat zegt redacteur Jennifer LeClaire van Charisma News in de VS. Winfrey heeft Jezus in feite verlaten of plaatst andere goden op hetzelfde niveau, zegt LeClaire.

Winfrey’s plotselinge religieuze spraakwaterval is geenszins gebaseerd op aanvaarding van het christelijke geloof, meent ze. “Het is marketing voor haar nieuwe serie ‘Geloof’, die de media beschreven als een baanbrekend televisie evenement om de zoektocht van de mens te verkennen naar iets groters dan wijzelf zijn.”

Maar daarbij wordt de Here Jezus niet genoemd. Oprah geeft gezegd christen te zijn, maar op een YouTube video gaat ze krachtig in tegen de bewering dat Jezus de enige weg is tot de Vader.

“Nee, Oprah aanbidt Jezus niet”, zegt LeClaire. “Ze neemt mensen mee op een ‘spirituele’ reis, die veel religies inhoudt en hen vraagt; Wat geloof je?” LeClaire wijst er op dat ook evangelist Franklin Graham heeft gezegd dat er niet vele wegen naar God of eeuwig leven met Hem zijn.

"Een persoonlijke relatie met de almachtige God door Zijn Zoon Jezus Christus is het enige dat de leegte in een mensenhart kan vullen”, zei de prediker. "Dat is geen kwestie van een mening hebben, Jezus zei: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Eén weg, één Redder, geen uitzonderingen.”


Reageren