#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Politiek

Abbas moet Palestijns geweld veroordelen

Nederland moet van Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, eisen dat hij het geweld in Israël van de afgelopen tijd veroordeelt en anders korten op de niet-primaire hulpgelden voor de Palestijnse gebieden. Dat vindt Joël Voordewind, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. "Het verheerlijken en belonen van geweld tegen Israëlische burgers moet stoppen. Abbas hebben we daar echter nog niet over gehoord."

Abbas is vandaag op bezoek in de Tweede Kamer. Voordewind wil hem persoonlijk vragen naar het geweld. "Weigert hij het geweld te veroordelen en wil hij niet de-escaleren, dan moet dat consequenties hebben voor de niet-primaire hulpgelden van €70 miljoen die Nederland geeft. Nederland doet er beter aan dat geld te besteden aan verzoeningsprojecten tussen Palestijnen en Israëli's die wél bereid zijn vreedzaam met elkaar samen te leven. Dat is werkelijk bouwen aan duurzame vrede van onderop."

Reageren


Hans

01-11-2015 07:47
Als Abbas zijn middelvinger niet opsteekt, dan zeker wel zijn wijsvinger en pink.

Allah heeft geen zoon.(Surah 2:116, 6:100, 19:85, 23:91, 112:1-4)

De Bijbel zegt:
1 Joh. 2: 22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
1 Joh. 2: 23 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader.

Lu 9:56 Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden.