#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Buitenland

Britse prediker ontslagen wegens ‘homofobie’

Een Britse pinkstervoorganger stond maandag (2 november 2015) voor een arbeidsrechtbank, nadat hij was ontslagen als medewerker van een detentiecentrum voor zedendelinquenten, wegens het voorlezen van verzen uit de Bijbel, waarin onder meer homoseksualiteit voorkwam. Hem werd op basis daarvan homofobie verweten.

Vooruitlopend op de zitting van maandag zei Barry Trayhorn dat de moeilijkheden begonnen in mei vorig jaar, nadat hij een dienst in de kapel van de instelling had geleid in Cambridgeshire. Hij sprak daar over ‘het wonder van Gods vergeving voor degenen die berouw tonen’.
Trayhorn citeerde 1 Corinthe 6:9-11, waar een aantal zonden wordt genoemd, waaronder overspel, homoseksuele praktijk, hebzucht en dronkenschap. Degenen die aan enkele daar genoemde zonden verslaafd zijn, zullen het koninkrijk van God niet beërven, staat er.

Klacht
Vier dagen na de dienst werd kwam er een klacht van de leiding van de gevangenis. Hij werd met onmiddellijke ingang uitgesloten van het helpen bij de kapeldiensten. Later werd hem verteld dat zijn opmerkingen tijdens de dienst homofobisch waren en dat hij daarmee het nationale gevangenisbeleid had geschonden. Dat meldt christelijke nieuwsdienst BosNewsLife, partner van Uitdaging, op basis van bevestigingen door de verdediging. “Hem werd gemeld dat er een disciplinaire hoorzitting zou komen”, zeggen Christian Concern en haar zusterorganisatie Christian Legal Centre. De ‘disciplinaire hoorzitting’ werd in afwezigheid van Barry gehouden en hij kreeg een laatste schriftelijke waarschuwing.

Zanger
Vorig jaar november werd hij, na een (volgens de werkgever stress-gerelateerde) ziekteperiode, ontslagen omdat zijn christelijke geloof het voor hem onmogelijk zou maken terug te keren naar zijn werk.
Barry is 51, vader van drie kinderen en een Country and Western zanger die jarenlang in clubs speelde. In 2011 kreeg hij een baan als toezichthouder in de gevangenistuin. Later begon hij in de kapel te helpen met muziek en soms preekte hij in diensten. “Ik zei gewoon wat de Bijbel zegt”, laat hij weten. “Gevangenen moeten net zo goed Gods woord horen als ieder ander. Als mensen naar een christelijke kabeldienst komen, kunnen we niet de waarheid van het Evangelie achterhouden dat God vergeeft wie berouw toont.”

Politiek incorrect
Maar wat hij in de dienst zei was kennelijk niet politiek correct, verzucht hij. ”Ik mocht niet langer een aandeel hebben in de kapeldiensten.” De gevangenis ontkent iets verkeerd te hebben gedaan door de media te vertellen dat er redelijk is gehandeld. Zij is het er niet eens met Trayhorn’s bewering dat hij wordt gediscrimineerd wegens zijn geloof. Maar de pinksterman vraagt zich af of nu ook de aan gevangenen gegeven Bijbels zijn gecensureerd en alles daaruit werd verwijderd dat moeilijk is om te horen.

Reageren


GerritAllah

04-11-2015 07:56
Het ND had er ook over bericht. Dit soort schijnprocessen deed me denken aan 'een broodje aap verhaal'. Het publieke belang bij het koesteren van de verworven perversiteit als de homoseksualiteit of het lesbische zijn wordt niet gediend door de gevangenisdirectie, die een voldoende bezettingsgraad van het cellencomplex nodig heeft om 'de boeken' sluitend te krijgen. De verantwoording naar de vragen van de media toe , getuigd niet van enig medelijden met degenen die als niet homoseksueel de gevangenis ingegaan zijn, maar er (al of niet na gedwongen misbruik) wel als homoseksueel uitkomen. Dat De Bijbel en meer speciaal de HERE God gruwt van een samenleving die dit soort niet op verantwoording dragend ouderschap gebaseerde seksuele afwijkingen gedoogd en aanmoedigt (met Sodom en Gomorra als uiterst schrikbeeld) zal via de sociale media steeds meer aandacht kunnen krijgen. Een gevangenisdirectie die zich dan aangevallen voelt in het verdienmodel, hoopt klaarblijkelijk op meer bijval door mensen die de 5x grotere zelfmoordkansen van homo's en lesbo's goed kunnen gebruiken?
Gevangenisstraffen als zodanig, komen niet voor in de Bijbelse wetgeving. Het is een menselijke uitvinding om zo lang mogelijk te profiteren van andermans leed en schade die men in de samenleving elkaar kan toebrengen, om daarlangs een verdienmodel op te bouwen waarin de wetgevende- en de uitvoerende macht de eigen winst kan maximaliseren.