#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Recensies

Recensie: Vreemdelingen en priesters

Stefan Paas

Realistisch missionair zijn

Christenen zijn een minderheid geworden in een postchristelijke context. Missionaire activiteiten lijken maar weinig resultaat te hebben. Dit kan enerzijds de vraag oproepen of onze missie nog wel duidelijk is. Anderzijds kan de desinteresse in het geloof ook gezien worden als een oordeel van God. In dit boek worden bijbelse lijnen getrokken vanuit de ballingschap en het koninkrijk van priesters zoals Petrus dat beschrijft.

Paas geeft een uitgebreide beschrijving van diverse visies op kerk zijn en missionair bezig zijn. Naar zijn mening ligt maar al te vaak het ‘kerkgroeidenken’ ten grondslag aan het evangelisatiewerk, terwijl we ons veel meer op de kern van het christelijk geloof zouden moeten richten. Hij schetst het beeld van de priesterlijke gemeenschap, per definitie een minderheid. Priesters brengen offers van dank en voorbede namens de lokale gemeenschap en laten de veelkleurigheid van Christus zien. Dit mag ingebed zijn in een liturgie zoals we die kennen rond het Heilig Avondmaal: terugkijken, om ons heen kijken en vooruitkijken.

Het gaat bij de benadering van Paas niet om invloed van de kerk, maar om de eer van God. De gemeente houdt de lofprijzing gaande. De bijbelse en wetenschappelijke benadering is op deze manier tegelijkertijd heel praktisch toepasbaar.

Een bemoediging voor kleine christelijke gemeenschappen in een steeds meer geseculariseerde omgeving!

Waarom wel lezen: actueel onderwerp, grondige analyse, bijbels gefundeerd.
Waarom niet lezen: wetenschappelijke benadering, veel aanhalingen.
Aantal sterren: 5 sterren.

Klik hier om dit boek bij Pelgrimonline te bestellen.

====================================================================
Colofon
Vreemdelingen en priesters | Stefan Paas | Uitgeverij Boekencentrum | 251 pagina’s | Paperback / softback | ISBN 9789023970446 | Prijs € 21,99
=============================================================

Recensie geschreven door: Ria Korevaar, oktober 2015.
Ria Korevaar is recensent bij webshop Kameel.nl


Reageren