#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Positief leven

Woorden zijn maar de halve boodschap!

Intonatie en houding zijn minstens zo belangrijk!

Communicatie is veel meer dan allen woorden
De ‘setting’, uw gezichtsuitdrukking, uw houding, de intonatie enz. spelen een even belangrijke rol in het overbrengen van een boodschap. Uit een onderzoek van Kodak is gebleken dat wij een boodschap op de volgende manier overbrengen:

met woorden: 7%
door intonatie: 38%
non-verbaal: 55%

Als dat u overdreven voorkomt, spreek dan de onderstaande zinnen eens uit met de nadruk op de vetgedrukte woorden. U zult zien dat de betekenis van dezelfde zin totaal verandert.

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Iemand anders heeft het gezegd).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Ik kan veel gezegd hebben, maar dat zeker niet).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Misschien heb ik het laten doorschemeren, maar die woorden heb ik zeker niet gebruikt).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Iemand anders heeft het geld gestolen).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Het geld was niet van mij maar van een ander).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Er is wel iets gestolen, maar niet mijn geld).

Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. (Er is wel iets met mijn geld gebeurd, maar gestolen is het niet).

Als zo iets kleins als een andere intonatie uw boodschap volledig kan veranderen, wat denkt u dan van uw gezichtsuitdrukking, uw houding, fluisteren of schreeuwen. U kunt iemand met gefronste wenkbrauwen toeschreeuwen ik houd van jou. De woorden zijn correct, de intentie misschien ook, maar de boodschap komt zeker niet over. Oppassen dus.

======================================================================

In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet.
Spreuken 10:19a

Reageren


BASTIAAN

18-08-2019 08:52
Spreuken 25:11 (NBG51)
Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.

Spreuken 17:4 (NBG51)
Een booswicht schenkt aandacht aan een bedrieglijke lip; valsheid leent het oor aan de verderfelijke tong.

Exodus 11:7 (NBG51) Maar tegen niemand van de Israëlieten zal een hond zijn tong durven roeren, tegen mens noch dier, opdat gij weet, dat de Here scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten.

Spreuken 15:2 (NBG51) De tong der wijzen brengt degelijke kennis voort, maar de mond der zotten stort dwaasheid uit.

Spreuken 10:20 (NBG51) Uitgelezen zilver is de tong des rechtvaardigen; het hart der goddelozen is weinig waard.

Spreuken 12:18 (NBG51) Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan.

Jakobus 3:5 (NBG51) Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. 6 Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. 8 maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn.

Psalmen 12:4 (NBG51) De Here verdelge alle gladde lippen en elke grootsprekende tong;

Psalmen 37:30 (NBG51) De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt het recht;

1 Korinthiërs 14:19 (NBG51) maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong.