#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Binnenland

Zondagse kerkgang op de tocht

Voormalig geestelijk verzorger bij de Koninklijke Landmacht Henk Fonteyn is de auteur van een boek ‘Als je kinderen niet meer gaan’ voor ouders waarvan de kinderen niet meer op zondag de kerk bezoeken. Hij is zelf een van die ouders.

Veel kinderen uit christelijke gezinnen gaan, als ze ouder worden, niet meer naar de kerk. Het betekent niet altijd dat ze daarmee ook het geloof vaarwel hebben gezegd, maar dat zij de kerkgang hebben afgeblazen, doet ouders vaak verdriet. En de kans bestaat dat zij zich afvragen of zij iets verkeerd hebben gedaan en hoe het verder moet met de geestelijke zorg voor onze kinderen.

Fonteyn wil de kerkdienst niet missen, maar met zijn nieuwe boek een pastorale handreiking bieden aan ouders die met het probleem worstelen. Hij geeft als ervaringsdeskundige aanknopingspunten om met opgroeiende, of al volwassen kinderen, in gesprek te gaan. Daarbij houdt hij een warm pleidooi voor de kerk, maar laat ook ruimte voor een tegengeluid. In onderlinge gesprekken maar ook in dit boek: het bevat bijdragen van Fonteyns kinderen die niet meer naar de kerk gaan.


In Als je kinderen niet meer gaan komen ook werkvormen aan bod om in groepsverband over dit onderwerp door te praten. Tevens is een briefwisseling te lezen tussen de Culemborgse predikant Henri Veldhuis, een gemeentelid en emeritus predikant Maarten Hooimeijer.

Henk Fonteyn is tegenwoordig freelance publicist. Hij is getrouwd, heeft vijf kinderen en is beschikbaar voor lezingen en workshops rondom dit onderwerp. Het boek is uitgegeven door Ark Media.


Reageren