#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Mensen

Herman ter Welle overleden

Op 80-jarige leeftijd is Herman ter Welle vorige week woensdag (4 november) in Bosch en Duin overleden. Hij werd vooral bekend doordat hij ‘In de Ruimte’ stichtte, oorspronkelijk kinderwerk, later ook uitgeverij en Bijbelschool. Ter Welle was ook de initiatiefnemer van evangelisch voortgezet onderwijs, waaruit de Passie-scholen in diverse gemeenten zijn voortgekomen. Ook stichtte hij in Soest een evangelische gemeente.

De laatste jaren was Ter Welle dement, waarover zijn vrouw Els openhartig schreef in Het Zoeklicht. Hij was in 1935 geboren in een synodaal gereformeerd milieu in Hengelo, waar zijn vader overleed toen hij nog een kleuter was. Omdat zijn moeder hertrouwde, kwam hij later in Soest terecht. Daar kwam hij tot levend geloof, raakte hij betrokken bij ‘Verdieping en Activering’ in Hilversum van wijlen Sidney Wilson. Ter Welle studeerde aan de Bijbelschool van de WEC in Schotland, bezocht daar diensten van de Vergadering van Gelovigen, maar werd later actief in de pinksterbeweging.

In Soestdijk begon hij samen met Jan Willem van der Hoeven, wiens vader particulier secretaris van koningin Juliana was, bijeenkomsten te organiseren met onder anderen Corrie ten Boom. Er ontstond ook een Youth for Christ groep en hij kwam via die lijn in contact met de prinsessen Margriet en Marijke.
Jarenlang was de organisatie gratis gevestigd in een villa die zou moeten verdwijnen wegens aanleg van een weg, maar waarin zij tot het zover was, werd gedoogd door de gemeente. Later werd er elders in Soest, dicht bij de buurtschap Hees, grond gekocht. In 1969 startte hij de evangelie gemeente, die ook de naam ‘In de Ruimte’ kreeg.

In de jaren tachtig kwam er een scheuring in de organisatie, omdat een deel van het bestuur ervan het niet eens was met het financiële beleid van Ter Welle. Overigens is heel veel later het conflict uit de wereld geholpen en werd wederzijds vergeving gevraag en gegeven. De gemeente ging goeddeels door onder de naam Christengemeente Soest.

In de Ruimte is in 1998 failliet gegaan. Veel persoonlijk verdriet voor Herman en Els ter Welle waren daarvan het gevolg.

Reageren


Johan Molenaar

12-01-2019 03:18
1985... Ik was 24 had een identiteits crisis in mijn leven, zocht naar de zin van mijn leven en naar werk. Door Gods hand kwam ik bij In de ruimte terecht. Schoffelende in de tuinen van het nieuwe terrein aan de insingerstraat opende God mij de ogen en beleefde ik mijn tweede geboorte ! Na God had ook Herman oog voor mij ondanks zijn drukke baan als directeur en de crisis in de gemeente dat jaar. : 4 jaar lang vormingscentrum en bijbelschool legde hij voor mij open, een onvergetelijke en levensveranderende ervaring volgde.
1995... ik kwam onverwacht weer terug nadat ik opnieuw op dood spoor zat wederom had hij ondanks zijn drukke bestaan oog voor een enkeling als mij, gaf mijn nieuwe hoop, invulling en uitdaging! Hij was volgens mij een echte mensen investeerder en motivator.

c.Heessels

16-10-2017 03:46
Hoewel nu veel te laat , herinner ik mij Herman als een gedreven en inspirerende man.
Ik hoop dat het met zijn vrouw, Els, goed gaat.
Denk vaak terug aan mijn tijd als student aan het Vormingscentrum van in de Ruimte. (1980-81).
Dank Herman, voor jouw leiding van het Vormingscentrum.

c.Heessels

16-10-2017 03:46
Hoewel nu veel te laat , herinner ik mij Herman als een gedreven en inspirerende man.
Ik hoop dat het met zijn vrouw, Els, goed gaat.
Denk vaak terug aan mijn tijd als student aan het Vormingscentrum van in de Ruimte. (1980-81).
Dank Herman, voor jouw leiding van het Vormingscentrum.

Gert Van Vliet

27-08-2017 03:01
Wat is er geweldig veel gedaan voor de Heer, en zoveel goed zaad gezaaid. De Heer staat vast in Zijn beloften , ook voor ons die nu nog achterblijven. Laten we ons oog op Jezus gericht houden, Hij komt spoedig !

Gert (Gerrit Van Vliet) Canada (vroeger uit Soest)

Gert Van Vliet

27-08-2017 03:01
Wat is er geweldig veel gedaan voor de Heer, en zoveel goed zaad gezaaid. De Heer staat vast in Zijn beloften , ook voor ons die nu nog achterblijven. Laten we ons oog op Jezus gericht houden, Hij komt spoedig !

Gert (Gerrit Van Vliet) Canada (vroeger uit Soest)

Johan Broersma

24-03-2016 01:22
Ik heb verschillende fijne kinderkampen meegemaakt in In de Ruimte. In de gebedskuil nam ik als 9-jarig kind de beslissing om Jezus in mijn hart toe te laten. Tijdens de opening van Passie Amsterdam hoorde ik een man bidden en herkende de stem meteen, het was Herman ter Welle. Later vernam ik dat hij aan dementie leed. Vandaag zocht ik zijn naam op via internet omdat ik hem wilde opzoeken. Maar ik las vandaag dat ik daarvoor te laat ben. Dat wil zeggen hier op aarde, niet in de hemel. Daar zal ik mijn geliefde broer weerzien.

Catharina

02-02-2016 02:49
Wat hebben de In De Ruimte - kampen destijds veel voor mij betekend als tiener ! Daar ben ik nog steeds ontzettend dankbaar voor. Wat een sfeer ! Iedere zomervakantie weer opladen voor een nieuw moeilijk schooljaar. Dankzij In De Ruimte stond ik dan geestelijk weer sterk in mijn schoenen.
Bedankt aan iedereen, die daar aan meewerkte !

Drs. A. ten Napel

01-12-2015 03:45
Ja sterven geeft altijd een lege plaats, maar de dood heeft niet het laatste woord. Het Woord, Jezus de Opstanding en het Leven, heeft dat en vanuit deze Troost, troost door de Trooster.

Gerrit Boer

12-11-2015 03:04
Ik wens de familie zeer veel sterkte toe

Ine Doolaard

11-11-2015 04:31
Els,

Heel veel sterkte gewenst met het overlijden van Herman.

Ik wens je Gods troost toe.

Ine Doolaard