#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Mensen

Herman ter Welle overleden

Op 80-jarige leeftijd is Herman ter Welle vorige week woensdag (4 november) in Bosch en Duin overleden. Hij werd vooral bekend doordat hij ‘In de Ruimte’ stichtte, oorspronkelijk kinderwerk, later ook uitgeverij en Bijbelschool. Ter Welle was ook de initiatiefnemer van evangelisch voortgezet onderwijs, waaruit de Passie-scholen in diverse gemeenten zijn voortgekomen. Ook stichtte hij in Soest een evangelische gemeente.

De laatste jaren was Ter Welle dement, waarover zijn vrouw Els openhartig schreef in Het Zoeklicht. Hij was in 1935 geboren in een synodaal gereformeerd milieu in Hengelo, waar zijn vader overleed toen hij nog een kleuter was. Omdat zijn moeder hertrouwde, kwam hij later in Soest terecht. Daar kwam hij tot levend geloof, raakte hij betrokken bij ‘Verdieping en Activering’ in Hilversum van wijlen Sidney Wilson. Ter Welle studeerde aan de Bijbelschool van de WEC in Schotland, bezocht daar diensten van de Vergadering van Gelovigen, maar werd later actief in de pinksterbeweging.

In Soestdijk begon hij samen met Jan Willem van der Hoeven, wiens vader particulier secretaris van koningin Juliana was, bijeenkomsten te organiseren met onder anderen Corrie ten Boom. Er ontstond ook een Youth for Christ groep en hij kwam via die lijn in contact met de prinsessen Margriet en Marijke.
Jarenlang was de organisatie gratis gevestigd in een villa die zou moeten verdwijnen wegens aanleg van een weg, maar waarin zij tot het zover was, werd gedoogd door de gemeente. Later werd er elders in Soest, dicht bij de buurtschap Hees, grond gekocht. In 1969 startte hij de evangelie gemeente, die ook de naam ‘In de Ruimte’ kreeg.

In de jaren tachtig kwam er een scheuring in de organisatie, omdat een deel van het bestuur ervan het niet eens was met het financiële beleid van Ter Welle. Overigens is heel veel later het conflict uit de wereld geholpen en werd wederzijds vergeving gevraag en gegeven. De gemeente ging goeddeels door onder de naam Christengemeente Soest.

In de Ruimte is in 1998 failliet gegaan. Veel persoonlijk verdriet voor Herman en Els ter Welle waren daarvan het gevolg.

Reageren


Romelang Sawal

28-04-2019 07:15
Op 2e L.P. Far-away van “The SGS” schreef Herman het volgende:

In maart 1973 maakte ik mijn eerste reis naar Suriname waar ik het voorrecht had om de Surinam Gospel Selection te ontmoeten.

Ik hoorde hen zingen en werd geraakt door de overtuigingskracht en de overgave van deze jonge mensen. Ze staan met hun hele hart achter de boodschap die ze uitdragen in kerken, gevangenissen, openluchtmeetinngs, voor radio en televisie.

In september 1973 verzorgden wij voor hen een tournee door Nederland. Deze L.P. is toen in het centrum van “In de Ruimte” te Soest opgenomen en wordt uitgebracht door Koeriersklanken.

Wij geloven dat u iets zult proeven van het enthousiasme van deze jonge mensen, die zingend getuigen van hun Heiland en Heer.

H.H. ter Welle

Romelang Sawal

28-04-2019 06:48
Op de L.P. “Love, Peace and Happiness”, schreef Herman het volgende:

Jonge mensen verlangen naar liefde, vrede en geluk.
Zij snakken er naar, maar weten het niet te vinden.
Des te harder zij roepen, des te groter wordt de teleurstelling. Eenzaamheid, onbegrepen te zijn en zo veel teleurstellingen leiden hen in een leven van drugs, sex, misdaad, met als resultaat niets anders dan frustratie en narigheid.

Wat ben ik blij dat ik tijdens mijn eerste bezoek aan Suriname in Paramaribo deze frisse groep gelukkige jonge mensen ontmoette, die werkelijke liefde hebben gevonden in de Here Jezus Christus. Echte toewijding aan de Heiland geeft diepe vrede en te weten dat je leven in het plan van God is, maak je intens gelukkig. Dit is het getuigenis van “The Surinam Gospel Selection”.

De S.G.S. had het plan om een tournee te maken door Nederland. Toen zij hoorden dat het Kinder-Lektuur-Plan van “In de Ruimte” evangelie-lektuur voor jongens en meisjes zou gaan produceren ook voor Suriname, werden ze zo enthousiast, dat zij naar Soest kwamen om samen iets te doen voor het
Surinaamse kind. Deze plaat is ten bate van het Kinder-Lektuur-Plan-“SURINAME”.

The Surinam Gospel Selection is niet onbekend in Suriname. Zij zingen en getuigen in kerken, gevangenissen, openlucht-meetings, voor radio en televisie van de liefde, vrede en blijdschap die zij ontvangen hebben in hun dagelijkse gemeenschap met de opgestane Heer.

Daarom is het een voorrecht om namens “Koeriersklanken” deze eerste L.P. aan u voor te stellen, die spoedig door een tweede zal worden opgevolgd.

En.....ga er mee werken om anderen te laten proeven hoe fijn het is voor moderne jonge mensen om Jezus te volgen. Kent U hem al? Hij geeft liefde, vrede en geluk als u Hem aanneemt als uw persoonlijke Verlosser en Heer. Geef Hem de kans van uw leven!

H.H. ter Welle

Johan Molenaar

12-01-2019 03:18
1985... Ik was 24 had een identiteits crisis in mijn leven, zocht naar de zin van mijn leven en naar werk. Door Gods hand kwam ik bij In de ruimte terecht. Schoffelende in de tuinen van het nieuwe terrein aan de insingerstraat opende God mij de ogen en beleefde ik mijn tweede geboorte ! Na God had ook Herman oog voor mij ondanks zijn drukke baan als directeur en de crisis in de gemeente dat jaar. : 4 jaar lang vormingscentrum en bijbelschool legde hij voor mij open, een onvergetelijke en levensveranderende ervaring volgde.
1995... ik kwam onverwacht weer terug nadat ik opnieuw op dood spoor zat wederom had hij ondanks zijn drukke bestaan oog voor een enkeling als mij, gaf mijn nieuwe hoop, invulling en uitdaging! Hij was volgens mij een echte mensen investeerder en motivator.

c.Heessels

16-10-2017 03:46
Hoewel nu veel te laat , herinner ik mij Herman als een gedreven en inspirerende man.
Ik hoop dat het met zijn vrouw, Els, goed gaat.
Denk vaak terug aan mijn tijd als student aan het Vormingscentrum van in de Ruimte. (1980-81).
Dank Herman, voor jouw leiding van het Vormingscentrum.

c.Heessels

16-10-2017 03:46
Hoewel nu veel te laat , herinner ik mij Herman als een gedreven en inspirerende man.
Ik hoop dat het met zijn vrouw, Els, goed gaat.
Denk vaak terug aan mijn tijd als student aan het Vormingscentrum van in de Ruimte. (1980-81).
Dank Herman, voor jouw leiding van het Vormingscentrum.

Gert Van Vliet

27-08-2017 03:01
Wat is er geweldig veel gedaan voor de Heer, en zoveel goed zaad gezaaid. De Heer staat vast in Zijn beloften , ook voor ons die nu nog achterblijven. Laten we ons oog op Jezus gericht houden, Hij komt spoedig !

Gert (Gerrit Van Vliet) Canada (vroeger uit Soest)

Gert Van Vliet

27-08-2017 03:01
Wat is er geweldig veel gedaan voor de Heer, en zoveel goed zaad gezaaid. De Heer staat vast in Zijn beloften , ook voor ons die nu nog achterblijven. Laten we ons oog op Jezus gericht houden, Hij komt spoedig !

Gert (Gerrit Van Vliet) Canada (vroeger uit Soest)

Johan Broersma

24-03-2016 01:22
Ik heb verschillende fijne kinderkampen meegemaakt in In de Ruimte. In de gebedskuil nam ik als 9-jarig kind de beslissing om Jezus in mijn hart toe te laten. Tijdens de opening van Passie Amsterdam hoorde ik een man bidden en herkende de stem meteen, het was Herman ter Welle. Later vernam ik dat hij aan dementie leed. Vandaag zocht ik zijn naam op via internet omdat ik hem wilde opzoeken. Maar ik las vandaag dat ik daarvoor te laat ben. Dat wil zeggen hier op aarde, niet in de hemel. Daar zal ik mijn geliefde broer weerzien.

Catharina

02-02-2016 02:49
Wat hebben de In De Ruimte - kampen destijds veel voor mij betekend als tiener ! Daar ben ik nog steeds ontzettend dankbaar voor. Wat een sfeer ! Iedere zomervakantie weer opladen voor een nieuw moeilijk schooljaar. Dankzij In De Ruimte stond ik dan geestelijk weer sterk in mijn schoenen.
Bedankt aan iedereen, die daar aan meewerkte !

Drs. A. ten Napel

01-12-2015 03:45
Ja sterven geeft altijd een lege plaats, maar de dood heeft niet het laatste woord. Het Woord, Jezus de Opstanding en het Leven, heeft dat en vanuit deze Troost, troost door de Trooster.

Gerrit Boer

12-11-2015 03:04
Ik wens de familie zeer veel sterkte toe

Ine Doolaard

11-11-2015 04:31
Els,

Heel veel sterkte gewenst met het overlijden van Herman.

Ik wens je Gods troost toe.

Ine Doolaard