#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Vertrouwen na aanslagen

Geen grote woorden gebruiken, maar juist nu vertrouwen op de kracht van geloof in de Here Jezus. Daartoe roept MissieNederland op na de aanslagen door terroristen in Parijs. Directeur drs. Jan Wessels heeft gebed gevraagd.

`Onze gebeden en onze gedachten zijn in eerste instantie bij al die mensen die dierbaren hebben verloren en in diepe rouw gedompeld zijn door deze verschrikkelijke daad, maar ook bij zoveel anderen die vechten voor hun leven in ziekenhuizen of in shock verkeren om wat ze allemaal hebben meegemaakt. Heer, ontferm u over hen`, schrijft hij aan de achterban.

Wessels vroeg zaterdag het netwerk van bij MissieNederland aangesloten kerken, gemeenten en organisaties zondag in de verschillende diensten en samenkomsten te bidden voor de slachtoffers en hun nabestaanden om troost en kracht.

`Laten we ook bidden om wijsheid en rust voor de overheid en voor politie en hulpdiensten om op de juiste manier te reageren op dit zinloze geweld: in Frankrijk, maar ook hier in Nederland. Laten we ten slotte niet vergeten te bidden voor de mensen achter dit geweld, die zo verblind zijn door hun meedogenloze haat, aldus Wessels.


Reageren