#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Opinie

Billy Graham: ‘Kritiek op pastor is zonde’

Meedoen aan het bekritiseren van een voorganger is een zonde. Dat zegt Billy Graham. Volgens hem is geen pastor perfect, maar als God iemand tot dat ambt roept en naar een bepaalde gemeente stuurt om die te dienen, moet hij daarin worden bemoedigd en op alle mogelijke manieren worden geholpen, vindt Graham.

Het betekent niet dat voorgangers altijd boven elke kritiek zijn verheven als zij hun verantwoordelijkheden verzuimen of op een andere manier in de fout gaan. Maar in de meeste kerken kunnen dan maatregelen worden genomen door de oudstenraad of zij hebben een denominale structuur. “Paulus bond de christenen in Corinthe op het hart dat alles betamelijk en in goede orde moet geschieden.”

Graham zegt helaas gemeenteleden te hebben gekend die zich schenen te verblijden in het bekritiseren van hun predikant, soms bleven zij dat bij de ene na de andere pastor doen. ”Ik heb noot geweten waarom; misschien doen ze dat om aandacht te krijgen. Maar wat de reden ook moge zijn, het is verkeerd en zonde in de ogen van God. Niet alleen veroorzaakt het verdeeldheid in de kerk, maar het betekent ook dat hun hart en geest zijn afgesloten voor onderwijs uit Gods Woord.”

Graham adviseert te bidden voor een gelegenheid om met vrienden over hun houding te spreken en er bij hen op aan te dringen geen kritiek op hun pastor te uiten, maar die individueel zoveel mogelijk te steunen en voor hem te bidden. En ook voor andere leden van de pastorale staf, omdat die herders van Gods kudde mogen zijn.


Reageren