#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Organisaties

Gave publiceert manifest voor vluchtelingen

Stichting Gave publiceerde gisteren een manifest waarin christenen in Nederland opgeroepen worden om betrokken en gastvrij vluchtelingen te ontvangen. Het manifest is onder andere ondertekend door Anne van der Bijl, Mor Polycarpus Augin Aydin, Arie Slob en Kees van der Staaij.

Klik hier om pagina 1 van het manifest te lezen.
Klik hier voor pagina 2

“Met dit manifest willen we mensen helpen om met nuchterheid én liefde klaar te staan voor vluchtelingen,” zegt Jan Pieter Mostert, directeur van Gave. “Enerzijds maken mensen zich ongerust, maar tegelijkertijd is er voor ons Christus’ opdracht om elkaar lief te hebben. Het manifest wil een steun in de rug zijn voor mensen die deze spanning voelen, maar ook gehoor willen geven aan Gods opdracht om de vreemdeling welkom te heten in ons midden.”

Inhoud manifest
Het manifest wordt breed verspreid onder kerken en christenen in Nederland. Het bestaat uit drie delen, ik wil, ik doe en ik blijf. De drie stellingen in het eerste deel belichten de basishouding die gekenmerkt wordt door liefde en realiteitszin. Het deel ik doe benoemt acties die christenen kunnen ondernemen. En het laatste deel roept op tot trouw. Arie Slob, tot november 2015 fractievoorzitter van de ChristenUnie zegt hierover: “Deze tijd vraagt om christelijke betrokkenheid: ware liefde die zich uit in concrete daden.”
Gave is in contact met een breed aantal christelijke organisaties en zal dit weekend komen met een gezamenlijke lancering van het manifest.

Wat doet Gave?
Gave is een interkerkelijke stichting die kerken en christenen wil inspireren  en trainen om gastvrij te zijn en een bijbels antwoord te geven in de vragen rond vluchtelingen.

Reageren


frits

18-11-2015 08:35
Gods woord zegt: Dat wij geen andere goden moeten binnen laten. Hoe kan Gave de duivelse werken van de Islam binnen laten. Is dit ook een Gave van Gave