#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Lancering verzoekschrift tegen abortus

Het Europees burgerinitiatief Eén van ons was met bijna 2 miljoen steunbetuigingen uit 28 Europese lidstaten het meest succesvolle Europese burgerinitiatief tot nog toe.

=============================================================
Inhoud verzoekschrift Eén van ons: Juridische bescherming van de waardigheid, van het recht op leven en de integriteit van elke mens vanaf de conceptie, binnen de bevoegdheden van de EU in dewelke deze bescherming van belang is.
=================================================================

In het verzoekschrift dat in mei 2012 werd ingediend, werden aan de Europese Commissie wetsvoorstellen gedaan om de financiering te stoppen van onderzoeken, waarbij aangenomen wordt dat embryo's vernietigd worden en te stoppen met het financieren van deze programma's met ontwikkelingsgelden in landen buiten Europa. De Europese Commissie heeft echter gemeend de verzoeken at te wijzen en niet verder ter tafel te brengen in de vergaderingen van het Europarlement.

Na dit afwijzend besluit is onder Belgische wet de Europese Federatie Eén van ons opgericht.

 De Federatie roept nu deskundigen in Europa op, om zich achter een nieuw verzoekschrift te scharen gericht aan de Europese Commissie, volgens artikel 227 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Dit verzoekschrift kan in de toekomst online worden getekend door deskundigen op het gebied van politiek, recht en gezondheidszorg. Zij verzoeken de Europese beleidsmakers hiermee, de wetsvoorstellen van het EBI Eén van ons op de tafels van de Europese democratie te leggen.

De lancering van het verzoekschrift in Nederland vindt plaats tijdens een openbare bijeenkomst, die wordt gehouden op woensdag 2 december 2015 van 14.00 tot 16.00 uur in de New Yorkzaal van het Humanity House, Prinsegracht 8, 2512 GA Den Haag.

De heren Van der Staay (fractie voorzitter van de SGP), Ceder (Ceder Advocatuur) en Seldenrijk (voormalig voorzitter van de NPV) zijn uitgenodigd om als ambassadeurs dit verzoekschrift als eerste te tekenen.


Reageren