#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Politiek

Kabinet steunt voorstellen CU

De voorstellen die de ChristenUnie deze week heeft gedaan om minimaal €1 miljoen voor projecten vrij te maken die de godsdienstvrijheid in onvrije landen bevorderen en een bijdrage voor verzoeningsprojecten in Israël van nog eens €1 miljoen krijgen steun van minister Koenders (Buitenlandse Zaken). ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind (foto) diende daartoe twee amendementen in tijdens de behandeling van de begroting 2016 voor Buitenlandse Zaken. Koenders zei beide amendementen te omarmen.

Joël Voordewind is blij met de reactie van de minister. "Wereldwijd worden 200 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. Met het geld uit het godsdienstvrijheidsfonds kunnen de proceskosten van christenen in gevangenschap betaald worden, bijvoorbeeld in het geval van Asia Bibi. Maar ik denk ook aan bescherming in safe houses voor bekeerlingen die vervolgd worden door familie of opgepakte voorgangers van huiskerken in Iran. Het is ontzettend belangrijk dat we voor hen op blijven komen."

Voordewind strijdt daarnaast al langer voor bijdragen aan verzoeningsprojecten in Israël. In juli reisde hij door Israël om verschillende projecten te bezoeken. Hij riep Koenders op om tijdens de reis van de minister naar Israël – enkele weken later – hetzelfde te doen. Eind 2014 nam de Tweede Kamer ook al een amendement aan om op de begroting van 2015 geld vrij te maken voor verzoeningsprojecten. "Met het veiligstellen van een bijdrage van €1 miljoen voor het komende jaar, krijgen deze projecten, die van onderop werken aan vrede en veiligheid, de steun die ze verdienen," aldus Voordewind.


Reageren