#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Startschot verspreiding Bajesagenda in Zwolle

Op 1 december vindt in de Penitentiaire Inrichting in Zwolle de presentatie plaats van de Bajesagenda 2016. Mark de Boer, directeur van Stichting Ark Mission, zal de eerste exemplaren van deze jaarlijkse agenda voor gedetineerden uitreiken aan de hoofdaalmoezenier en hoofdpredikant van de Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het feestelijke moment vindt plaats tijdens een speciale bijeenkomst in het bijzijn van vrouwelijke gedetineerden, de geestelijke verzorging in de inrichting, kerkvrijwilligers en genodigden.

De Bajesagenda is 29 jaar geleden ontstaan vanuit de wens van Ark Mission en het Justitiepastoraat om gevangenen iets goeds in handen te geven. Na bijna drie decennia is de agenda nog steeds razend populair en behoort ze tot de meest geliefde bezittingen van gedetineerden. De inhoud is speciaal op hen afgestemd. Van gedetineerden zijn gedichten en tekeningen opgenomen. Er is voor hen informatie te vinden over zorg- en nazorginstanties.

Daarnaast is de agenda voorzien van pastorale teksten, gebeden, teksten uit de Bijbel en een bijbelleesrooster. Ook wordt er uitleg gegeven over het christelijk geloof met de bijbehorende
symbolen en feestdagen. De Bajesagenda fungeert voor gedetineerden als een dagboek waarin ze dingen van zich afschrijven en afspraken noteren met hun advocaat, raadsman of geestelijk verzorger. Op speciaal verzoek van de gedetineerden wordt bij de agenda een plastic hoesje meegeleverd om hun telefoonkaarten, postzegels, foto’s en notities in te bewaren.

Zware jongens
De24.000 stuks van de nieuwe agenda worden verspreid door de geestelijke verzorgers van het Protestants en Rooms-katholiek Justitiepastoraat, die werkzaam zijn binnen de justitiële inrichtingen in ons land. Stichting Epafras staat borg voor het verzenden van exemplaren aan Nederlanders in buitenlandse detentie. In het negenentwintigjarig bestaan van de Bajesagenda zijn in totaal meer dan 930.000 exemplaren gedrukt en verspreid.

De redactie streeft ernaar elk jaar in elke agenda een paar verhalen op te nemen van gedetineerden die vertellen welke grote verandering het (her)vinden van God en het geloof in Hem in hun leven heeft teweeggebracht. Zoals Jacco en Pablo, beide’ zware jongens’, die met hun verhalen anderen willen aansporen om nooit de moed te verliezen.

Kerstkaartenactie
Tijdens de bijeenkomst zal Ark Mission ook een doos met kerstkaarten voor gedetineerden overhandigen aan Dorien van Bosheide, predikant in de PI Zwolle. De doos staat symbool voor de ruim 10.000 kaarten die rond kerst worden uitgereikt aan gedetineerden en aan dak- en thuislozen. Deze actie is een initiatief van Ark Mission en wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. De kaarten met goede wensen vanuit kerk en samenleving worden erg gewaardeerd door de ontvangers. Ze verzachten voor hen enigszins de eenzaamheid die in december vaak extra gevoeld wordt.

Ark Mission in Amsterdam zet zich al ruim 100 jaar in voor missionaire bijbelverspreiding in ons land en in het buitenland. Vaak werkt de organisatie samen met (lokale) partners om bijbel gerelateerde producten te maken, soms voor speciale doelgroepen. De Bajesagenda is daarvan een voorbeeld. Het werk wordt mogelijk gemaakt door giften en donaties van particulieren, kerken en instellingen.


Reageren