#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Binnenland

Ambtsgebed gemeenten sterft uit

In een beperkt aantal burgerlijke gemeenten in Nederland wordt de raadsvergadering nog begonnen met het zogenoemde ambtsgebed, maar hun aantal is in de loop der jaren steeds kleiner geworden. Recent besloot de gemeenteraad van Ommen, met een meerderheid van één stem, er een einde aan te maken. De tweede grootste fracties, CDA en ChristenUnie, met respectievelijk vijf en drie zetels, waren daar tegen. Maar de andere fracties - de lokale partijen LPO en VOV, VVD en D66 (allemaal twee zetels) plus PvdA met één zetel - waren goed voor de krappe meerderheid. Het verwerpen van het ambtsgebed werd dus met negen tegen acht stemmen aanvaard.

“De meeste stemmen gelden, maar het is daarom nog geen waarheid”, zei ChristenUnie-raadslid Frans van der Mooren volgens de regionale krant De Stentor. Volgens Annelies Bakelaar van het CDA zorgt het ambtsgebed in alle gemeenten waar dat nog door de burgemeester wordt uitgesproken voor discussie. Over de afschaffing ervan wordt nu bijvoorbeeld gepraat in Ede en Elburg, beide behorend tot de Bible Belt op de Veluwe. Vorig jaar maakten Losser, Dongeradeel en Kollumerland een einde aan het ambtsgebed. In Ommen bleef de lokale partij VOV al demonstratief weg tijdens het uitspreken van het ambtsgebed.

Bakelaar citeerde volgens De Stentor wijlen topgeleerde Albert Enstein: ‘Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld.’


Reageren