#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Homoseksualiteit

Kinderen in homo partnerschappen lopen grotere risico’s

Dat meldt de Evangelische Persdienst idea uit Duitsland. Kinderen die opgroeien in gelijkgeslachtelijke partnerschappen, zijn in het nadeel ten opzichte van degenen die bij hun biologische ouders leven. De wetenschappelijk medewerker van het Duitse Instituut voor Jeugd en Samenleving in Reichelsheim, Jeppe Rasmussen, kwam tot deze conclusie na evaluatie van veel internationale studies over dit onderwerp. "Uit deze studie blijkt dat twee mannen of twee vrouwen nooit hetzelfde kunnen bieden, als een echtpaar, dat hun eigen gemeenschappelijke kinderen opvoedt," schrijft hij in een artikel in het bulletin van het Instituut met als titel "Biologische ouderschap - relevantie en betekenis voor het welzijn van de kinderen".

In de studie werd o.a. onderzoek gedaan naar het vermogen relaties op te bouwen, resultaten op scholen en de kans op depressief gedrag. Bijna alle studies die proberen te bewijzen dat er geen verschillen zijn tussen kinderen die opgevoed worden in homo relaties en man/vrouw relaties tonen "ernstige methodologische tekortkomingen, gebruik geen representatieve gegevens en komen vaak tot voorbarige conclusies", aldus Rasmussen. “De meest recente onderzoekingen, die zich baseren op grote hoeveelheden informatie, komen allemaal tot de conclusie dat het welzijn van kinderen in gelijkgeslachtelijke partnerschappen een groter risico draagt dan in alle andere familievormen – hetzij de klassieke familie, ongetrouwde heteroseksuele paren of ouders die hun kinderen alleen opvoeden. Het grootste verschil ligt tussen kinderen in homoseksuele relaties en kinderen die opgroeien bij beide biologische ouders.


Reageren