#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Chanoekah – het licht verdrijft de duisternis

Joden en christenen vieren hun lichtfeesten – Chanoekah en Kerst – in deze donkere wintermaanden, wanneer het in de ochtend maar niet licht wil worden en in de late namiddag de duisternis ons al weer overvalt.

De gedachte aan het licht vinden we al in het scheppingsverhaal, waar God sprak en het licht tot aanzijn riep, om de duisternis te verlichten (Genesis/Bereshiet 1:1-5). Een parallel hiervan vinden we in het Nieuwe Testament, waar Johannes zijn evangelie begint met het licht dat in de wereld kwam (Joh. 1:1-5).

En zo vieren de christenen in deze periode het Kerstfeest en de Joden gedenken met Chanoekah ('inwijding') het wonder van de olielampen in de tempel. Naast de Joodse overleveringen beschrijft het apocriefe boek 1 Makkabeeën deze gebeurtenis tijdens de wrede Griekse overheersing in het land Israël.

Toen een Joodse priesterlijke familie de ontheiliging van de Tempel niet meer kon aanzien, durfden ze in opstand te komen tegen de bezetters – en ze wonnen (in 165 BCE). De Joodse traditie vertelt over het wonder, dat de zevenarmige kandelaar in de tempel (menora) acht dagen kon branden op een kleine hoeveelheid olie, totdat nieuwe zuivere olie kon worden bereid voor alle lampen van de menora.

En dus vieren de Joden tot op heden het acht avonden durende Chanoekahfeest, van 24 Kislev tot 1 Tevet, dat valt dit jaar op 6 tot 13 december. Elke avond wordt een kaars of lamp meer aangestoken, totdat alle acht lichten van de Chanoekah kandelaar de overwinning van het licht over de duisternis verkondigen.

We hebben vaak het gevoel dat we als individuen niet veel kunnen doen in deze wereld van duisternis, maar deze geschiedenis kan ons leren dat het belangrijk is om ons licht te laten schijnen, waar de gelegenheid zich voordoet - en als we dit allemaal doen zullen we verbaasd zijn hoe we invloed kunnen hebben op de wereld om ons heen.

Reageren


M. van Putten

02-12-2015 12:00
Chanoekah wordt een half-Bijbels feest genoemd, omdat het wel genoemd wordt in de Bijbel, maar niet verplicht is gesteld in de Torah.

Chanoekah is niet verbonden met het seizoen, alsof het een lichtfeest zou zijn, maar met geschiedenis, zoals ook Pesach (Pasen) en daarmee verbonden: 1. Hemelvaart (van de Here Jezus) en 2. Sjavoe'ot (Pinksteren).

Chanoekah staat voor het nationale streven van een onafhankelijke Joodse natie en het herstel van haar godsdienstig leven (d.i. de Tempeldienst).