#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Christenvervolging

Advocaten eisen intrekking blasfemiewet Pakistan

De controversiële Pakistaanse blasfemiewet, waarbij kritiek op de Islam verboden is en bestraft wordt, moet worden afgeschaft. Dat eist de Internationale Commissie van Juristen in Genève. In een rapport wordt deze wet onderdrukkend en gewelddadig genoemd. Bovendien leidt de wet gemakkelijk en vaak tot misbruik.

Sinds 1987, zijn 187 christenen, 633 moslims en 21 hindoes op grond van deze wet veroordeeld voor ‘godslastering’. Vaak leden ook de gezinnen en de buren van de verdachten hieronder, omdat ook hun huizen of plaatsen van gebed door fanatici werden vernietigd. De politie treft vaak onvoldoende maatregelen om dergelijke aanvallen te voorkomen. Ook worden verdachten regelmatig in voorarrest aangevallen, zonder dat ze door de autoriteiten beschermd worden. Een paar keer waren zelfs politieagenten onder die aanvallers.

Verder werd gemeld dat de Commissie van Juristen 25 lopende procedures onder de loep heeft genomen. Ze stelden vast dat verdachten in 15 gevallen (60%) werden vrijgesproken, omdat de aantijgingen ongegrond of boosaardig waren.

Foto: De overblijfselen van het huis van een christelijk echtpaar bij Kasur in Pakistan dat vanwege de blasfemiewet levend werd verbrand.


Reageren