#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Christelijke media

IDEAZ over missionair kinderwerk

Het jongste nummer van IDEAZ, praktijkblad van MissieNederland, gaat over missionair kinderwerk. Met dit nummer wil MissieNederland het denken over kansen en belemmeringen voor kerkelijk kinderwerk stimuleren.

Volgens onderzoeksbureau Twinq zijn kinderen en tieners van nu meer dan andere generaties op zoek naar zingeving (www.twinq.nu). Spiritualiteit en gemeenschapszin komen voor persoonlijke ambities, status en concurrentie. Veel kans voor kerkelijk missionair kinderwerk zou je zeggen.

In een studie geeft Debbie den Boer aan dat alle kinderen een sensitive period kennen als het gaat om het leren over God. “Dit religieus potentieel is, net als ons spraakvermogen, biologisch aangelegd maar omgevingsfactoren en opvoeding moeten het activeren. Wordt het religieus potentieel bij kinderen niet bevestigd, dan passen zij hun wereldbeeld aan.” Ze bespreekt wat ons dan belemmert als het gaat om het uitreiken naar kinderen.

Verschillende portretten in dit nummer bevestigen de gedachte van dit ‘religieus potentieel’. Wendy Hoorn: “Ik was in mijn kindertijd een gewoon, gelukkig, niets-aan-de-hand kind. Ik had een goed thuis, ging graag naar school en had vriendinnen. En toch is er ergens in je hart iets wat God nodig heeft. Ik heb mensen ontmoet die dat ‘iets’ wisten aan te raken.”

Eigen geloofsverhaal ontwerpen
Theologiseren met kinderen is een werkvorm die de laatste tijd op meer belangstelling kan rekenen. Dr. Henk Kuindersma is al lang een pleitbezorger. In een interview vertelt hij hoe hij het ‘samen in gesprek zijn over geloof’ van huis uit meekreeg. “Mijn ouders stimuleerden ons om ons eigen geloofsverhaal te ontwerpen, binnen het raamwerk van de traditie. Het is zo belangrijk dat kinderen zich het verhaal eigen maken. Pas dan kunnen ze het ook aan een ander vertellen.”

Googelen
Dorina Nauta, beleidsmedewerker bij MissieNederland, vraagt zich in dit nummer af of het erg is als kinderen geen bijbelkennis meer hebben. “Kinderen van nu googelen alles bij elkaar. Moeten we die ontwikkeling omarmen of moeten we ons er tegen verzetten?”

Vluchtelingenproblematiek
In de rubriek ‘Laatste vraag’ beantwoord voorganger Jan Wolsheimer de vraag hoe je de aandacht vasthoudt als het gaat om de vluchtelingenproblematiek. Verder in dit nummer: deel 1 van de serie Leiderschap in de ‘ondertussenheid’, een indringende column van pionier Bettelies Westerbeek en een interculturele bijbelstudie.


Reageren