#Tb 15 euro gift
Enquête: 118-Moeten christenen Joodse feesten vieren? Ja Nee

Opinie

Ter Velde: ‘Boeddhisme dringt kerk binnen’

Boeddhisme dringt de kerk binnen. Dat zegt Feike ter Velde in Het Zoeklicht. Hij wijst niet alleen op uit het Tibetaanse boeddhisme afkomstige mandala’s, kleurplaten waarmee (op scholen) kinderen, maar ook volwassenen aan de slag gaan, maar ook op allerlei tot de charismatische vleugel van het evangelische christendom doorgedrongen praktijken.

Zo rept hij van een vrouw voor wie werd gebeden. Tijdens het gebed zei iemand een visioen over een ‘eenzaam en verdrietig’ 13-jarig meisje te krijgen. Prompt moest de dame in kwestie huilen. Ze zag zichzelf in het beeld. Alsof niet de meeste meisjes van dertien zich wel eens eenzaam en verdrietig voelen, zegt Ter Velde. Maar de vrouw gaf zich wel over aan de ‘zogenaamde therapie’, schrijft hij.

Ook de wereldwijd bekend geworden Koreaanse megakerkvoorganger Paul Yonggi Cho (wegens ernstige fraude inmiddels tot voorwaardelijke celstraf en een boete van 5 miljoen dollar veroordeeld) predikt een in welvaartsevangelie gegoten boeddhisme, constateert Ter Velde. Cho zei onder meer dat men, biddend om een auto, wel het merk er bij moet noemen en details over de wagen in gedachten houden. Dat zou de auto er komen.
“Zijn stelling was een boeddhistische waarheid die hij aan zijn christendom had toegevoegd”, schrijft Ter Velde.

En de prediking van de Zuid-Afrikaan Rodney Howard Browne komt overeen met de dominante stroming van het Kundalini in het boeddhisme, vervolgt hij. Browne introduceerde het ongecontroleerde ‘lachen in de geest’. Ter Velde: “Al deze dingen gaan samen met de boeddhistische leer van het zich welbevinden: Rust verkrijgen, genezing bewerken, een geestelijke balans vinden door meditatie en yoga. Alles is gericht op restauratie van het eigen-ík.”

Heel anders is volgens de auteur de leer van de Bijbel. “Die kijkt niet naar binnen, naar het eigen-ík, maar naar buiten, naar Christus. De Bijbel leert ons verlost te worden, niet door technieken of andere fenomenen, maar door geloof en toewijding aan de Here Jezus en de geboden van de Schrift.”

Ook de onder meer in het pastoraat oprukkende mindfulness is volgens Ter Velde ontsproten aan het boeddhisme. “Er zijn cursussen waarin je mindfulness kunt leren en hoe je dat met de Bijbel kunt verenigen. Er worden meditatietechnieken gegeven en dingen als Aandacht, Stilte, Adem en Lijf en het versterken van het eigen-ik zijn er onderdelen van. Het gaat in wezen om de boeddhistische zelfverlossing, waarbij Christus en Zijn kruisdood niet meer nodig zijn.”

Reageren


H van den Berg

08-12-2015 05:10
Jezus(yeshua)..,zegt Ik ben de WEG,de WAARHEID,en het LEVEN,niemand komt tot de VADER dan door MIJ.
Hij is de enige weg,tot behoud,je kunt er van alles bijhalen,
maar dat zal je nooit kunnen redden. Alleen JEZUS is de weg
tot het eeuwige leven.Dat is een smalle WEG,het luisert heel nauw,je hebt ZIJN genade nodig.Kom dus tot berouw en bekering,en breng vrucht voort,die aan de bekering beantwoordt. De WAARHEID maakt je vrij!

gertsnel

08-12-2015 01:50
ook vind ik accupunctuur niet goedwas ermee bezig voordepijn maar opeengegeven momentben ik gestopt omdat het hetkwade oproept en zie war duitsland doetvluchtelingen hierheenhalen dieopde moskee injerusalem hebben geschreven god heeft geen zoon 2maalen 2miljoen vluchtelingen overspoelen europaerzitten misschien eenpaar christenen bijmaar de meesten zijn dus moslim endoor wie weer duitslandde kerk ach je kunt beter inde bijbellezen!!