#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Opinie

Kritiek op Falwells pistool tegen moslims

Hebben wij het wel over dezelfde Jezus? Die vraag overviel prediker en bestseller auteur Shane Claiborne (foto rechts) toen hij het pleidooi van Jim Falwell jr. (foto links) hoorde voor meer bewapening van Amerikanen. De president van de grootste christelijke universiteit ter wereld, Liberty University in Virginia, zei tegen zijn studenten, dat als maar meer mensen een wapenvergunning hadden en een pistool bij zich hadden – zoals hij zelf – de aanslagen door extreme moslims tot staan konden worden gebracht.

Hij verwees naar de aanslag waarbij mensen in San Bernardino omkwamen. “Als mensen in het gemeenschapscentrum daar bij zich hadden gehad wat ik op dit moment in mij achterzak heb, was het niet gebeurd”, zei hij. Waarna applaus van de studenten volgde.
Falwell nam de leiding van de universiteit over van diens in 2007 overleden vader, die haar stichtte en onder meer bekend werd als predikant bij de Southern Baptists en medeoprichter van de ethische beweging Moral Majority. Zijn zoon nodigde nu studenten uit voor een gratis cursus om de moslims een lesje te leren.

Shane Claiborne zegt zelf op de Liberty Universiteit te hebben gesproken en te hebben gehoopt dat die boven de culturele oorlog van de jaren tachtig uit zou stijgen en studenten opleiden voor het dienen van de Here Jezus. Maar nu hij Falwell heeft gehoord vraagt hij zich dus af of die dezelfde Heer wel dient. ”De Here Jezus die ik dien, droeg geen pistool, maar een kruis. Hij vertelde ons niet dat wij onze vijanden moeten doden, maar hen liefhebben. Jezus zegende vredestichters en degenen die genade tonen. Hij moedigde ons aan kwaad niet met meer kwaad te beantwoorden maar met liefde. En Hij manifesteerde de vijandliefde aan het kruis toen hij bad: ‘Vader, vergeef het hun’, Zijn genade uitschreeuwende voor de terroristen die hem aan het kruis nagelden. Ik zie in Jezus een God van genade, die kwaadwilligen zo lief had dat hij voor hen stierf en voor ons.”

Reageren


Theo

13-12-2015 11:57
Falwel heeft eerder gelijk dan Shane Claiborne . Het is wel degelijk zo dat een christen zich mag verdedigen tegen het kwaad. Met de houding van Claiborn konden de Nazis 6 mio Joden vermoorden . Een christen is inderdaad geboden zijn vijanden lief te hebben , maar hoeft zich niet door kwade machten willoos te laten afslachten . Gideon vocht met een leger van 300 man tegen de Amelekieten en joeg ze op Gods bevel het land uit . Onze Amelekieten zijn de moslims die moorden en verkrachten . Die hoef je niet welkom te heten . Dit betekent niet dat echte vluchtelingen ( christenen ) niet geholpen dienen te worden .