#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Zending

‘Sterven’ op het zendingsveld

Sterven aan zichzelf is de grootste uitdaging op het zendingsveld. Dat zegt directeur Boudewijn van Schoonhoven van zendingsorganisatie Cama. Geen hagelslag, ver van winkels en familie zitten en afstand nemen van een carrière is allemaal nog behapbaar, maar grotere offers zijn: voegen naar leiding, samenwerken met collega’s van andere culturen en tegenslagen in het werk.

Van Schoonhoven zegt met bewondering te kijken naar zendelingen voor wie ‘sterven op het zendingsveld’ méér betekent dan daar fysiek dood gaan.
Hij noemde het voorbeeld van Liém en diens vrouw Hà Ngó Công, werkzaam in Tsjechië. “Hà stond voor de keuze terug te gaan naar Tsjechië, om met haar man gemeente stichtend werk te doen, of in Nederland blijven. Ze wist wat haar te wachten stond in Tsjechië: eenzaamheid, discriminatie van hun dochter op school, moeilijkheden in de gemeenten en een man die veel moet (ver) dragen”, schrijft Van Schoonhoven in het blad Pionier. Zij werd stil toen haar werd gevraagd of ze niet liever in Nederland bleef. “Met tranen in de ogen noemde ze de voordelen van Nederland en de moeilijkheden van Tsjechië, maat ze sloot af met ‘als wij niet gaan is er niemand die ze het evangelie gaat vertellen’.”

Zendingswerkers tekenen bij de Cama een intentieverklaring die onder meer zegt dat zij de overtuiging hebben dat God een deur heeft geopend, zij bereid zijn tot zelfverloochening en het verdragen van ontberingen, bij een liefdevolle dienst aan de Heer en een verloren wereld, en een leven te leiden in afhankelijkheid van Hem.

Reageren


René de Groot

15-12-2015 04:01
Mijn vrouw en ik zijn al 23 jaar zendelingen in Frankrijk. Ja, de wijn is goedkoop en we hebben wat meer zon... maar voor de rest? Veel eenzaamheid, ontzettend veel tegenslag en schrijnende geestelijke armoede in dit humanistisch en goddeloos land. AMEN op wat hier geschreven wordt. Pikant detail, dit commentaar schijnt het enige te zijn.... Over andere zaken heeft gelijk iedereen een mening, maar als het gaat over je leven aflegt in de zending, wordt het ineens akelig stil... Heer, stoot arbeiders uit in uw wijngaard!